Historisk arkiv

Seminar: Hvordan kan norsk økonomi møte lavere oljepris?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Det fjerde seminaret, ble avholdt i september 2016 i Bergen, tok for seg hvordan norsk økonomi kan møte lavere oljepris.

Sentrale spørsmål er:

  • Hvilke omstillinger kreves i norsk arbeids- og næringsliv som følge av lavere oljepris?
  • Hvor omfattende vil omstillingene bli og hvor alvorlige er utfordringene?
  • Hva er de beste politikkvirkemidlene for å fremme omstilling?

Seminaret ville blant annet belyse hvordan lavere oljepriser bør møtes i den økonomiske politikken, hvordan skattepolitikken kan fremme omstilling og vekst, og om vi bør bruke finansielle strategier for å sikre oss mot en varig lav oljepris.

Mer om seminaret:
- Program
- Plansjer

Program
12:00 Velkommen ved rektor Frøystein Gjesdal
12:05 Innledning ved finansminister Siv Jensen
12:15 Omstillinger i norsk arbeids- og næringsliv som følge av lavere oljepris (debattleder Trine Eilertsen, politisk redaktør i Aftenposten)

Forberedte innlegg:

14:30 Konsekvenser for den økonomiske politikken (debattleder Ingvild Wold Strømsheim, prosjektleder for Perspektivmeldingen 2017)

Forberedte innlegg og kommentarer:

16:10 Oppsummering ved finansministeren

________

#perspektivmelding

Nett-tv Seminar om hvordan norsk økonomi kan møte lavere oljepris, del 1

Se sendingen her

Se sendingen her

Nett-tv Seminar om hvordan norsk økonomi kan møte lavere oljepris, del 2

Se sendingen her

Se sendingen her