Historisk arkiv

Foredragsholdere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

 

 

Knut Røed
Knut Røed er seniorforsker ved Frischsenteret. Han har en doktorgrad i økonomi fra Universitetet i Oslo. Han har særlig forsket på arbeidsmarkedsøkonomi, arbeidsledighet, tilbud av arbeidskraft, pensjonsreformer, trygdeøkonomi og mikro-økonomi.

 

Espen R. Moen
Espen R. Moen er professor ved Handelshøyskolen BI. Han har en doktorgrad i økonomi fra London School of Economics og er cand.oecon. fra Universitetet i Oslo. Hans forskningsfelt er innenfor arbeidsmarkeds- og næringsøkonomi, samt makroøkonomi.

 

Kari Østerud
Kari Østerud er direktør i Senter for seniorpolitikk. Hun er jurist av utdanning og har bl.a. jobbet i Storebrand Livsforsikring i 10 år som leder for ulike kundeservice-funksjoner. Hun har vært lærer på Politihøyskolen, rådgiver i Oslo kommune og arbeidet som dommer-fullmektig og advokat. 

 

Kåre Hagen
Kåre Hagen er leder for Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Hans forskningsfelt er innenfor fremtidens velferdsstat, inkluderende arbeidsliv, omsorgstjenester, levekår og reformer i offentlig sektor. Han ledet det offentlige utvalget som så på innovasjon i omsorg.

 

Nils Erik Ness
Nils Erik Ness er leder av Norsk Ergoterapeutforbund og har permisjon som førstelektor fra NTNU. Han ledet prosjektet Hverdagsrehabilitering (2012-2014), et sam-arbeid med KS, Sykepleierforbundet, Fysioterapeut-forbundet og Ergoterapeutene. Han er  medforfatter av fagboka Hverdagsrehabilitering (2014).

 

Hege Gabrielsen
Hege Gabrielsen er direktør i PwC Consulting i Kristiansandsområdet. Hun er samfunnsøkonom med høyere avdeling fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Hun arbeider særlig med prosjekter innenfor offentlig sektor. Hun har bl.a. hatt ansvar for en sammenlikning av ressursbruken i pleie- og omsorgssektoren i fem av landets største kommuner.