Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Innlegg i Aftenposten 21. november 2013

Ransbølgen skal stoppes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Ransbølgen i Oslo denne høsten har skapt utrygghet. Sånn skal vi ikke ha det, skriver justisminister Anders Anundsen i Aftenposten.

Ransbølgen i Oslo denne høsten har skapt utrygghet. Sånn skal vi ikke ha det, skriver justisminister Anders Anundsen.

VG offentliggjorde tirsdag en undersøkelse som viser at halvparten av innbyggerne i Oslo nå føler seg utrygge når de beveger seg utendørs.

Sånn skal vi ikke ha det. Både barn og voksne skal føle seg trygge i sin egen by.

Tidligere denne uken hadde jeg et møte med politimester Hans Sverre Sjøvold om strakstiltak mot ransbølgen.

Politiet setter inn ekstra ressurser, med mer synlig politi, og den generelle innsatsen mot både ranerne og helerne styrkes.

Dette er tiltak jeg har stor tro på at vil virke. Politiet har allerede pågrepet en rekke gjerningsmenn for ran. Men vi kan ikke ha noen illusjon om at ransproblemene i Oslo vil løses over natta. Vi må også jobbe langsiktig.

Samtidig skal vi huske at kriminalitetsutviklingen i Oslo på mange andre områder er positiv.

Egen ungdomsstraff

Mange av ranerne er unge kriminelle under 18 år. De begår flere ran. Det er utfordrende å få dem varetektsfengslet på grunn av menneskerettighetenes krav.

Derfor vil jeg undersøke mulighetene for å etablere ungdomsplasser i østlandsområdet for å få ungdommene ut av sirkulasjon med én gang.

Neste år innfører vi også en egen ungdomsstraff for lovbrytere mellom 15 og 18 år, der fengselets fysiske kontroll erstattes med streng sosial kontroll og tett oppfølging. Erfaringer fra fylkene der ungdomsstraffen er prøvd ut, tilsier at færre unge lovbrytere får tilbakefall og begår ny kriminalitet.

Tidlig innsats

Like viktig er det å legge vekt på forebygging og «tidlig innsats». Vi kjenner dette som et begrep fra utdanningssektoren, for å fange opp dem som har spesielle behov eller sliter litt i noen fag.

Jeg mener en tidlig innsats er minst like relevant for å forebygge kriminalitet.

Å bruke ressurser tidlig for å hindre at en ung person tar fatt på en livslang karriere som kriminell, er en billig forsikring og gjør at vi får færre fremtidige ofre.

Kanskje ser vi et misforhold mellom det vi bruker på reparasjon, og det vi burde brukt på forebygging?

I Oslo er det et godt samarbeid mellom politiet og kommunen om forebyggende arbeid, gjennom politiråd og det såkalte SaLTo-samarbeidet, hvor alle bydelene har en egen forebyggende koordinator. Målet er tidlig innsats og langsiktig arbeid opp mot særlig utsatt ungdom i Oslo. Kommunen og politiet har også fremskyndet det faste politirådsmøtet for å drøfte tiltak mot ransbølgen. Det er positivt.

Utvise flere

Det er også mange av gjerningspersonene denne høsten som har utenlandsk statsborgerskap, og det er en del tidligere asylsøkere med utreiseplikt. I noen tilfeller er det personer som har misbrukt asylinstituttet for å begå kriminalitet.

Regjeringen vil derfor at det settes i gang en prosess for å få utvist personer med utenlandsk statsborgerskap så fort som mulig.

I tillegg vil vi vurdere mulighetene for å øke kapasiteten på politiets utlendingsinternat på Trandum.

Styrke hele straffesakskjeden

Skal vi møte kriminalitet med en rask og tydelig reaksjon, må vi må sørge for nok ressurser i hele straffesakskjeden. Derfor styrker regjeringen ikke bare politiet, men også påtalemyndigheten, domstolene og kriminalomsorgen. Det vil bidra til mer trygghet i hovedstaden.

 

Til toppen