Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Replikk, Romsdals Budstikke 20. januar

Rettssikkerhet og sunn fornuft

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Romsdals Budstikkes lederartikkel mandag 16. januar mener jeg og regjeringen burde «bruke hue» i saker som gjelder tilbakekall av statsborgerskap. Det kan jeg forsikre RBs lesere om at vi gjør.

Regjeringen skal føre en streng og rettferdig asylpolitikk. I møte med enkeltsaker kan det bli tøft. Selv om mange har gitt inntrykk de senere dagene av at det er etter eget forgodtbefinnende at utlendingsmyndighetene fratar personer statsborgerskap i Norge. Det stemmer på ingen måte. Regelverket på dette området har ligget fast siden 2005 med bred tilslutning av Stortinget. Saken som har vært mye i mediene de siste dagene startet lenge før jeg ble statsråd. Det gjøres grundige vurderinger i denne typen saker av utlendingsmyndighetene, og man har anledning til å ta saken både til Utlendingsnemnda og til domstolene. Dette ivaretar en god rettssikkerhet.

Regelverket er slik fordi det ikke skal lønne seg å jukse og lyve overfor offentlige myndigheter. Dette handler om signaleffekten det får dersom det skulle godtas at personer får opphold eller statsborgerskap basert på løgn. Både jeg og regjeringen mener det er viktig at vi avdekker sannheten i slike saker, og at de som har misbrukt systemet vårt får sitt opphold eller statsborgerskap tilbaketrukket.

Dersom man skulle slippe opp i tilbakekallelsessaker vil det sende et sterkt signal til resten av verden at om du trenerer lenge nok, vil du få opphold selv om selve grunnlaget for at du har varig opphold i Norge er basert på en løgn. Det vil kunne føre til at flere forsøker å lyve og misbruke systemet. Det vil først og fremst gå utover reelle flyktninger som trenger beskyttelse i Norge, de vi skal hjelpe - og er forpliktet til å hjelpe.

Nå er det flere aviser, også på lederplass som er kommet med mer nøkterne betraktninger i denne saken, og innser at de kanskje kom skjevt ut av hoppkanten. Jeg håper vi kan ha en nyansert og ryddig debatt i denne typen saker. Den må begynne med enkelte premisser, og det er at norske myndigheter gjør grundige vurderinger, vi har et godt system for å ivareta rettssikkerheten. Vi må i mine øyne kunne sørge for et godt system som fanger opp løgn og bedrag overfor myndighetene. Noe annet vil kunne få større konsekvenser.

Til toppen