Historisk arkiv

Redningssamarbeidet med Russland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Norge må be om russisk redning, skriver Klassekampen 27. mars. Saken etterlater et inntrykk av at et godt beredskapssamarbeid med Russland ikke er etablert. Det stemmer ikke.

Gjennom tidene har det vært vesentlig for Norge å ha gode rednings- og beredskapsavtaler med våre naboland, inkludert Russland.

Det bilaterale samarbeidet mellom Norge og Russland om søk og redning i Barentshavet bygger på en avtale fra 1995. Hovedredningssentralen Nord-Norge og Sjøredningssentralen i Murmansk gjennomfører årlig en «live» øvelse i grenseområdet på havet mellom Norge og Russland, hvor man øver på gjensidig assistanse ved sjøulykker i Barentshavet. Fra 2006 har Kystverket og deres russiske samarbeidspartner knyttet seg opp for å gjennomføre en etterfølgende oljevernøvelse.

Ansvaret for planleggingen av øvelsen går på omgang mellom Nord-Norge og Murmansk, annethvert år. De siste årene har det i tillegg vært arrangert en skrivebordsøvelse i forkant av den reelle øvelsen. Den gjør det mulig å øve flere aspekter ved en større sjøredningsaksjon.

Russland og Norge er også parter i en multilateral avtale om samarbeid om søk og redning i forbindelse med både luft- og sjøfart i Arktis. Avtalen er utarbeidet under Arktisk Råd og trådte i kraft i 2013. Avtalepartene er de nordiske landene, Canada, Russland og USA og omfatter hele det sirkumpolare området i Arktis. Området er delt inn i redningsansvarsregioner. Norges redningsansvarsområde strekker seg helt til Nordpolen og grenser til redningsansvarsområdene til Island, Danmark (Grønland) og Russland. Det har vært arrangert flere øvelser under denne avtalen. Masseredning fra cruiseskip utenfor kysten av Alaska var for eksempel et scenario i 2015.

Lange avstander og derav mer spredt ressurstilgang er også bakgrunnen for at Norge er part i en avtale fra 2008 med Sverige, Finland og Russland om samarbeid om forebygging, beredskap og innsats i krisesituasjoner i Barentsregionen. Også her gjennomføres det større øvelser, som skjer på omgang mellom de fire landene. I september er det Sveriges tur til å være vertskap for øvelsen som vil foregå i Kiruna.

Å sikre tilstrekkelig søk- og redningsberedskap i nordområdene er en prioritert oppgave for regjeringen. Samarbeidet med Russland er viktig og nyttig for både Russland og Norge.