Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Viking Sky – ressursene som fant hverandre

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Hendelsen med cruiseskipet «Viking Sky» viste oss at vi har en redningstjeneste i verdensklasse. Og at samvirket som utgjør redningstjenesten er stort og komplekst. Hendelsen viser også at vi må leve med en viss risiko.

Vi kan ikke avverge alle uønskede hendelser – selv om arbeidet med å forebygge aldri slutter. Situasjonen utenfor Hustadvika var svært dramatisk og kunne fått katastrofale følger. Været var svært dårlig, og svært mange mennesker var involvert. Viking Sky var bare hundre meter fra å gå på grunn. Lasteskipet Hagland Captain fikk også motorproblemer og sendte nødmelding samme kveld.

Hovedredningssentralen på Sola koordinerte redningsressurser fra blant annet Kystvakten, den offentlige redningshelikoptertjenesten, redningshelikoptre fra petroleumsnæringen og privateide taubåter. Nødetatene, fylkesmannen, kommuner, sivilforsvar, Heimevern og andre beredskapsressurser hadde viktige roller på land. Det ble satt krisestab i de berørte kommunene. Frivillige stilte opp fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp, kommunenes beredskap fungerte og flere sykehus håndterte passasjerer med personskader.

Et slikt samspill mellom statlig, kommunal, privat og frivillig innsats i redningstjenesten er livsviktig. Nesten 500 mennesker ble evakuert med helikopter. «Viking Sky» og alle de involverte kom seg trygt til land. Besetningen på Hagland Captain ble også reddet av helikoptre, etter å ha først hoppet i sjøen. Alle ble tatt godt hånd om av et solid hjelpeapparat.

Jeg er imponert over innsatsen fra profesjonelle, frivillige, sivile og militære. Alle gjorde sitt beste og de gjorde det sammen. Ressursene fant hverandre. Samvirket fungerte slik vi forventer at det skal fungere.

De siste dagene er det kommet krav fra ulike representanter fra Nord-Norge om å etablere en ny redningshelikopterbase i nord. Regjeringen orienterte Stortinget i høst under fremleggelse av budsjettproposisjonen at Justis- og beredskapsdepartementet vil se på muligheten for en base for redningshelikopter i Troms. Jeg kan forsikre alle om at dette arbeidet pågår for fullt og den ses i sammenheng med anskaffelse av helikopterberedskap til politiet. Flytting av Bellhelikoptere fra Bardufoss vil ikke skje før vi har alternativ kapasitet på plass i nord.

Når en hendelse inntreffer, har vi en lang rekke virkemidler – alle er viktige for den samlede beredskapen. Nødetater, sivilforsvar, heimevern og de frivillige er ressurser i seg selv og har også utstyr som gjør dem i stand til å redde liv. Dette er et av de grunnleggende prinsippene innen beredskap og redning: en kjede er ikke sterkere enn det svakeste ledd. Derfor er det viktig at vi ser på redningsberedskap som mer enn helikopter. Å få på plass nye redningshelikoptre med større rekkevidde, løftekapasitet og tekniske innretninger, vil styrke beredskapen over hele landet. Beredskapen nordpå settes imidlertid på større prøvelser enn tidligere fordi vi ser en utvikling i retning av mer aktivitet på sjøen og på land. Dette er en situasjon regjeringen og jeg som samsfunnssikkerhetsminster følger nøye.Den norske kysten er lang og vi er omgitt av enorme havområder. Det er derfor vanskelig å bygge opp en redningstjeneste som ivaretar en hver hendelse, uavhengig av omfang. Vi er nødt til å akseptere at det alltid vil være en viss risiko knytte til å ferdes på sjøen. Derfor er det viktig å også understreke det ansvaret den enkelte har for sin sikkerhet. Reder og kaptein selv har et betydelig ansvar for egen sikkerhet. Egen risikovurdering, forebyggende tiltak og egenberedskap vil derfor alltid være vesentlig.

Vi trenger en beredskap som er fleksibel og i stand til å yte sitt beste i alle situasjoner. Og ingen hendelser er like. I tilfellet Viking Sky var det høye antall mennesker en avgjørende faktor. Neste gang kan det være en helt annen faktor som gjør en hendelse dramatisk og utfordrende.

Til toppen