Historisk arkiv

Taler og innlegg av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Justisministeren: Forventer redelighet om beredskapssenteret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

I en så viktig sak som politiets nye nasjonale beredskapssenter forventer jeg redelighet og etterrettelighet. Utspill fra flere parter inneholder så mye feilinformasjon at jeg ser meg nødt til å oppklare.

Beredskapssenteret skal legge til rette for å forebygge, avverge, håndtere og normalisere ekstraordinære hendelser og kriser og skape trygghet for befolkningen. Beredskapssenteret vil være et stort løft for den nasjonale beredskapen. Beredskapssenteret har en kostnadsramme på 2,62 mrd. med planlagt byggestart 1. kvartal 2018 og ferdigstillelse i løpet av 2020.

Beredskapssenteret vil gi Ski kommune flere hundre nye arbeidsplasser, og vil på sikt kunne føre til mange nye innbyggere i særlig Oppegård. Dette vil gi positive økonomiske ringvirkninger. Politidekningen i området vil også bli svært god, og bidra til å trygge nærområdet. 7-8 millioner kroner vil bli satt av til kompenserende tiltak, rettet mot barn og unges bruk av marka på dagtid. Midlene vil fordeles i samråd med kommunene og berørte skoler og barnehager.

Prosjektet vil forsinkes

Så til feilinformasjonen. I Østlandets Blad 4. september lover Arbeiderpartiet (Ap) å bygge inn mer av skytebanene. Bakgrunnen er at Ap samme dag hadde befaring rundt Taraldrud sammen med Stopp Støyen. I intervjuet poengterer Tuva Moflag (Ap) at dette ikke er et lokalt valgkamputspill, men at det er forankret i ledelsen i partiet. Det betyr at departementet må begynne prosjekteringen helt på nytt og vil forsinke prosjektet med flere år. Dette er stikk i strid med Hadia Tajiks tidligere uttalelser i valgkampen. Hun har sagt at Ap er for beredskapssenter på Taraldrud og at fremdrift må sikres.

Dagbladet kontaktet Ap-ledelsen som avkrefter Akershus Aps utspill. Dette er dobbeltkommunikasjon, og et desperat forsøk på å sanke stemmer i Oppegård. Ap minner mindre og mindre om et styringsdyktig parti når de kommer med slike utspill en uke før valget.

Stopp støyen har også lagt ut en video fra Ap-besøket på Facebook. I videoen fra befaringen kan man se en representant fra aksjonsgruppen fortelle om prosjektet. Fremstillingen er upresis, feil og uetterrettelig.

Det påstås blant annet at man startet med at 10 pst av treningen skulle skje andre steder enn på senteret, og at dette nå er oppe i 30-35 pst. Dette er feil. Målsettingene har omhandlet hvor stor andel av personellet som raskt skal være klare for aksjon, og det har ligget fast gjennom hele prosjektet.

Lite samsvar

Da det var aktuelt å legge beredskapssenteret på Alna, var alt bygd inn og støy var ikke tema. Jeg har ennå ikke fått et godt svar på når og hvorfor endringene skjedde, sier ordfører Moflag i samme sak. Dette samsvarer dårlig med de høringsinnspillene som har kommet fra Ski kommune. 18. november 2015 besøkte ordføreren Justis- og beredskapsdepartementet. Verken her eller i etterkant har hun stilt departementet spørsmål om når valget ble tatt eller hvorfor det er som det er.

I Østlandets Blad 6. september vil Nicholas Wilkinson fra SV rydde opp i rotet. Han mener at departementet har gitt bort 30 millioner kroner til et lite selskap når det anskaffet Metier som prosjektledelse.

Avropet med Metier ble foretatt i mars 2016 og forprosjektet ble levert sommeren 2017. Forprosjektet har oppfylt alle resultatmål, noe som er bekreftet ved ekstern kvalitetssikring. Både Justis- og beredskapsdepartementet og Finansdepartementet mener at anskaffelsen av Metier bygger på en juridisk forsvarlig vurdering av bruk av rammeavtalen.

Wilkinson hevder videre at beredskapssenteret har blitt kraftig forsinket fordi det er gjort mange feil. Forsinket i forhold til hva? Regjeringen har levert raskt og kommet langt på 3, 5 år. Wilkinson har tidligere hatt et innlegg i Østlandets blad under parolen Bygg inn skytebanene - få bedre beredskap. Dette er stikk i strid med alle faglige råd.

I en så viktig sak som et nytt beredskapssenter er debatt nødvendig, men jeg vil oppfordre alle parter til å holde seg til fakta i fremtiden.