Avdeling for forebyggende samfunnssikkerhet og analyse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Avdeling for forebyggende samfunnssikkerhet og analyse har det sektorovergripende samordningsansvaret på samfunnssikkerhets- og beredskapsfeltet.

 

Avdelingen har ansvar for etatsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er underlagt Forsvarsdepartementet, men har en faglig rapporteringslinje til Justis- og beredskapsdepartementet ved Avdeling for samfunnssikkerhet og analyse.