Historisk arkiv

Tidslinje for arbeidet mot vold i nære relasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Oversikt over regjeringens arbeid fra lansering av handlingsplanen «Et liv uten vold» i 2013 til i dag.

Følg saken