Historisk arkiv

Ny GIV 2010-2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Prosjektet Ny GIV ble satt i gang i 2010 av Stoltenberg II-regjeringen og ble som prosjekt avsluttet i desember 2013. Ny GIV ble startet for å øke gjennomføringen i videregående opplæring.

Kunnskapsdepartementet inviterte alle fylkeskommunene og Oslo kommune til å delta i det treårige prosjektet. Målet har vært å samarbeide om tiltak for å forbedre elevenes forutsetninger for å fullføre og bestå videregående opplæring.

Prosjektene i Ny GIV har vært:  

  • Overgangsprosjektet – systematisk samarbeid mellom kommune og fylkeskommune om tett oppfølging av svakt presterende elever som risikerer ikke å mestre videregående opplæring.
  • Oppfølgingsprosjektet – forsterket samarbeid mellom fylkeskommunen og NAV om ungdom som står utenfor videregående opplæring og arbeidsliv.
  • Gjennomføringsbarometeret – felles mål for bedre gjennomføring i videregående opplæring og felles data- og statistikkgrunnlag for å vurdere måloppnåelsen.

FYR-prosjektet startet høsten 2011 som et underprosjekt i Ny GIV Overgangsprosjektet. FYR er videreført og videreutviklet som prosjekt for perioden 2014-2016, og fra og med juni 2014 er ansvaret overført til Utdanningsdirektoratet. 

New Possibilities - Ny GIV (brochure in english)

Forskning om Ny GIV

Intensivopplæring i eller utenfor klassen? (Lødding og Holen NIFU 2013)

Effektevaluering av intensivopplæringen i Overgangsprosjektet, Ny GIV
(Eielsen, Kirkebøen, Leuven, Rønning og Raaum SSB 2013) 

Å se og bli sett (Rønning, Hodgson, Tomlinson Nordlandsforskning 2013)

Ny GIV Overgangsprosjektet – konsekvenser for skolen (Helgøy og Homme UNI Rokkansenteret 2013) 

Ny start med Ny GIV? (Sletten, Mira Aaboen; Bakken, Anders og Haakestad, Hedda NOVA 2011) 

Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV – En kartleggingsundersøkelse (Sletten, Mira Aaboen; Bakken, Anders og hans Christian Sandlie NOVA 2013) 

Yrkesretting og relevans i fellesfagene. En kunnskapsoversikt (Stene, Haugset, Iversen Trøndelag Forskning og Utvikling 2014)

Presentasjoner

Presentasjoner fra den nasjonale erfaringskonferansen om Ny GIV 27. og 28.11.2013.