Historisk arkiv

Historisk arkiv

Spørsmål og svar om smittevernveilederne for barnehage og skole

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

I de nye veilederne er smitteverntiltakene gradert i en trafikklysmodell med tre ulike nivå rødt, gult og grønt. Nedenfor ser du en oversikt over de vanligste spørsmålene og svarene.

Hvordan fungerer trafikklysmodellen?

  • I de nye veilederne er smitteverntiltakene gradert i en trafikklysmodell med tre ulike nivå rødt, gult og grønt. Disse er basert på ulike smittescenarier. De reviderte veilederne vil være klare fredag 29. mai.
  • Dersom smittesituasjonen endrer seg, vil skolene få beskjed om at tiltaksnivået må endres. Det er helsemyndighetene som vurderer hvem som skal følge rødt, gult eller grønt tiltaksnivå, ikke skolene eller barnehagene selv. Tiltaksnivået vil ta utgangspunkt i den nasjonale eller regionale smittesituasjonen.
  • Barnehager og skoler må ha beredskapsplaner for de ulike tiltaksnivåene, og veilederne vil med denne innretningen også være gjeldende til høsten. Dette vil gi skolene og barnehagene mer forutsigbarhet og legge til rette for at de raskt kan tilpasse seg hvis situasjonen endres.
  • For alle de tre nivåene er hovedtiltakene at syke skal være hjemme, god hygiene og kontaktreduserende tiltak som å unngå håndhilsing og klemming. Det er de kontaktreduserende tiltakene som gradvis trappes opp på tiltaksnivå gult og rødt. Det vil for eksempel være mulig å undervise hele klasser av gangen på både på grønt og gult tiltaksnivå.

Vil dere stenge skolene igjen hvis smitten blusser opp igjen i samfunnet til høsten?

  • Å stenge skoler er et av de mest inngripende tiltakene vi kan gjøre. Det vil sitte veldig lagt inne for regjeringen å gjøre dette en gang til. Ved stor smittespredning skal skolene følge rødt tiltaksnivå og dermed sette inn flere kontaktreduserende tiltak. Veilederen gir konkrete råd for hvordan dette kan gjøres. I tillegg har vi nå mer kunnskap som tilsier at skolestenging i beste fall har begrenset effekt på smittespredning for covid-19.