Den nasjonale integreringskonferansen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Den nasjonale integreringskonferansen er en viktig del av regjeringens arbeid på integreringsfeltet. Målet med konferansen er å gi lokale innvandrerorganisasjoner, innvandrerråd og andre relevante aktører anledning til å løfte fram sine synspunkter og diskutere saker de er opptatt av med sentrale politikere.

Bilde av paneldebatt med statsrådene Sanner, Røe Isaksen, Hauglie og statssekretærer

Evaluering av regjeringens nasjonale integreringskonferanse

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), OsloMet, har evaluert regjeringens nasjonale integreringskonferanse.

Tidligere konferanser

Artikkel Sist oppdatert: 02.01.2020

Se rapporter fra tidligere konferanser.