Historisk arkiv

Informasjon om regjeringens nasjonale integreringskonferanse 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen skal for sjuende gang holde sin årlige integreringskonferanse. Konferansen er digital og avholdes mandag 14. september.

Nett-tv Regjeringens nasjonale integreringskonferanse 2020

Se sendingen her

Se sendingen her

Hovedtema for konferansen er Sammen for å lykkes —  Kommunenes, næringslivets og frivillighetens bidrag til integrering i lokalsamfunn.

Tidspunkt: Mandag 14. september 2020.

Målet med konferansen er å gi lokale innvandrerorganisasjoner, innvandrerråd og andre relevante aktører anledning til å løfte fram sine synspunkter og diskutere saker de er opptatt av med sentrale politikere. Den nasjonale integreringskonferansen er en viktig del av regjeringens arbeid på integreringsfeltet.

Representanter for ulike innvandrerorganisasjoner, kommuner og andre lokale organisasjoner og aktører har gitt innspill relevant for konferansens hovedtema. Innspillene gir blant annet konkrete eksempler på gode, lokale samarbeidstiltak mellom kommuner, frivilligheten og samarbeid med næringslivet.