Historisk arkiv

Regjeringens nasjonale integreringskonferanse 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Sammen for å lykkes – Kommunenes, næringslivets og frivillighetens bidrag til integrering i lokalsamfunn.

På grunn av hensyn til smittefare og covid-19-pandemien vil årets konferanse gjennomføres digitalt med et kortere program enn opprinnelig planlagt.

Konferansen vil bli streamet fra Kunnskapsdepartementets lokaler.

Kl. 10.00

Åpningstale ved statsminister Erna Solberg

Kl. 10.10

Hvordan lykkes vi sammen for god integrering? Innlegg fra kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

Kl. 10.20

Integreringsreformen. Innlegg ved ekspedisjonssjef Lisbeth Fransplass Røren

Kl. 10.35

Hvordan bidrar innvandrerorganisasjoner til integrering i lokalsamfunnet? Innlegg ved styreleder Raajini Rajalingam, Vestland Innvandrerråd.

Kl. 10.50

Mangfold i arbeidslivet. Næringslivets ansvar og rolle. Innlegg ved Sjur Gaaseide, CEO Deloitte AS

Kl. 11.05

Panelsamtale: Sammen for å lykkes - Kommunenes, næringslivets og frivillighetens bidrag til integrering i lokalsamfunn. Ordfører Lisbeth Hammer Krog (Bærum kommune), Gaaseide (Deloitte), Rajalingam (Vestland Innvandrerråd).

Kl. 11.50

Utdeling av Mangfoldsprisen

KL. 12:30

Konferansen avsluttes