Historisk arkiv

Den nasjonale integreringskonferansen

Regjeringens nasjonale integreringskonferanse 2021

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Velkommen til digital konferanse 9.juni 2021.

Nett-tv Regjeringens nasjonale integreringskonferanse 2021

Se sendingen her

Se sendingen her

Formålet med de årlige, nasjonale integreringskonferansene er å styrke dialogen mellom innvandrerbefolkningen og sentrale politikere. Integreringskonferansen 2021 har hovedtemaet «Integrering for fremtiden. Hva har pandemien lært oss?».

Konferansier: Ajfer Husejin, seniorrådgiver i Kunnskapsdepartementet

Kl. 14.00 - 14.10

Åpning ved statsminister Erna Solberg

Kl. 14.10 - 14.30

Integreringspolitisk tale ved kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

Kl. 14.30 - 14.50

Panelsamtale 1: om mental helse og økonomisk utsatthet som følge av pandemien –

  • Statsråd Guri Melby,
  • Leoul Mekonnen, leder av stiftelsen Rådet for kulturkompetanse og forebyggende arbeid(Oslo).
  • Nazim Rizvi, nestleder i Buskerud Innvandrerråd (Drammen).
  • Abdullahi Elmi Ibrahim, Leder av Tusmo (Bergen)

Kl. 14.50 - 15.10

Panelsamtale 2: om kommunikasjon, veien videre etter pandemien og tilskudd

  • Statsråd Guri Melby,
  • Lisa Cooper, nestleder i Rådet for flerkulturelle minoriteter (Oslo).
  • Dana Æ. Manouchehri, daglig leder, LIM, Likestilling, Integrering og Mangfold (Oslo).
  • Daniel Ayodeji Olupona, leder i Trøndelag felles innvandrerråd (Trondheim).

Kl. 15.10 - 15.15

Sivilsamfunnets betydning for integrering lokalt i kommunene v/Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

Kl. 15.10 - 15.25

Pause

Kl. 15.25 - 16.05

Parallellsesjoner - del 1 (Teams møter)

Kl. 16.05 - 16.20

Pause

Kl. 16.20 - 17.00

Parallellsesjoner – del 2 (Teams møter)

KL. 17.00

Konferansen avsluttes