Historisk arkiv

Om konferansen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Den nasjonale integreringskonferansen er en viktig del av regjeringens arbeid på integreringsfeltet. Målet med konferansen er å gi lokale innvandrerorganisasjoner, innvandrerråd og andre relevante aktører anledning til å løfte fram sine synspunkter og diskutere saker de er opptatt av med sentrale politikere.

Kontakt arrangøren:

Mer informasjon: