Historisk arkiv

Videoopptak av styreseminar for statlige universiteter og høyskoler 23. august 2021

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Mandag 23. august 2021 ble det avholdt et digitalt styreseminar for statlige universiteter og høyskoler. Her kan du se opptak av seminaret.

Seminaret foregikk på Teams og varte i 1,5 timer. Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim ønsket velkommen til seminaret.

Deretter ble det holdt innlegg av fagdirektør i KD Erling Dietrichson, organisasjonspsykolog Claus Jebsen, styreleder ved OsloMet Trine Syvertsen og tidligere rektor ved NTNU Gunnar Bovim.

Nett-tv Styreseminar for statlige universiteter og høyskoler 23. august 2021

Se sendingen her

Se sendingen her