Forsiden

Historisk arkiv

Kronikk: Klar for de store utfordringene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Miljøverndepartementet

Aftenposten, 28.10.13

Mitt miljøengasjement har handlet om det nære og konkrete. I over 20 år har jeg arbeidet med regional utvikling. Nå skal jeg konsentrere meg om de store utfordringene. Jeg ser fram til å føre en mer ambisiøs klimapolitikk enn den forrige regjeringen.

Som 28-åring ble jeg den første kvinnelige regiondirektøren i NHO. Alle de andre var menn på alder med faren min. Den samme følelsen av å representere noe nytt og uventet opplevde jeg onsdag i forrige uke. Mange spør hva jeg som ukjent nykommer kan bidra med.

Mitt miljøengasjement er ikke av ny dato. Aftenposten fra 15. april 1989 viser et bilde av Høyres unge stortingskandidater på landsmøte i Haugesund. Her er en 28 år gammel Erna Solberg, en 24 år gammel Jan Tore Sanner og jeg selv – noen dager før jeg fylte 22. Her er også Unge Høyre-leder Børge Brende. Han ledet den grønne Høyrebølgen som jeg var en del av. Vår miljøseier i 1989 bidro til at miljøhensyn ble integrert i Høyres økonomiske politikk.

Det går en grønn tråd fra Haugesund i 1989 til Sundvolden i 2013. Høyre/Frp-regjeringen vil forsterke klimaforliket. Det betyr i klartekst at vi kommer til å føre en mer ambisiøs klimapolitikk enn den forrige regjeringen. Til forskjell fra den forrige regjeringen, vil vi:

Øke satsingen på ny klimavennlig teknologi.Bidra til å utvikle en kostnadseffektiv teknologi for fangst og lagring av CO2. Vår ambisjon er å realisere minst ett fullskala demonstrasjonsanlegg for CO2-fangst innen 2020.Gi direkte statlige tilskudd til store kollektivtransportprosjekter, som T-banen i Oslo.Stille krav om at alle nye offentlige kjøretøy, og alle nye drosjer, ferger, rutebåter og dieseltog skal benytte lav- eller nullutslippsteknologiGi skattefradrag for tiltak som får ned energiforbruket hjemme hos folkSette ned en ny grønn skattekommisjon som skal fremme forslag om grønne skatteendringer.

I tillegg til klimaendringene, er tap av naturmangfold en av de største miljøutfordringene vi står overfor i dag. For min egen del har jeg noen av de sterkeste naturopplevelsene når jeg padler kajakk i skjærgården hjemme i Lillesand. Det er ingen selvfølge at naturmangfoldet opprettholdes. Derfor vil regjeringen føre en politikk som sikrer alle gode og varierte naturopplevelser.

Vi vil blant annet lage en stortingsmelding om friluftsliv. Vi vil legge mer vekt på lokal forvaltning av naturressursene fordi vi mener dette er viktig.

Planer og visjoner må omsettes til praktisk politikk dersom vi skal lykkes med å få ned klimagassutslippene og ta vare på naturmangfoldet. Dette er noe jeg håper å bidra med som klima- og miljøvernminister. Jeg har mer tro på gulrot enn pekefinger. Valgene vi tar som enkeltmennesker må i sum bidra til å skape et grønnere samfunn. Bare slik kan vi løse en av menneskehetens største oppgaver: Å overlate kloden til våre barn i minst like god stand som vi selv mottok den fra våre foreldre.