Historisk arkiv

Med næringslivet i front for det grønne skiftet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Tale holdt av statsråd Tine Sundtoft under Virkemiddagen i Oslo 04.11.2015 (sjekkes mot framføring)

Kjære dere! 

Takk for at jeg blir invitert til å være samme med dere her i kveld. Som klima- og miljøminister vet jeg at vi trenger næringslivet i front for den grønne omstillingen vi står midt oppe i. 

Hvert år kjøper vår familie en kvart kalv av Naturkjøt i Valle i Setesdalen. Kjøttet stammer fra en av kalvene som beiter lang riksvei 9 på vei til hytta vår. 

Gjennom møtet med den lokale bonden, lærer barna våre om hvor maten kommer fra. Vi voksne lærer oss å bruke alle deler av dyret. Når bare knokene er igjen, går de også i gryta. Knokene blir til kraft. Kraften går til risottoen.  Det er god familieøkonomi. Og det er grønt forbruk i det små. 

Nå ser jeg også at jeg kunne gitt noen råd om hvordan hummerskallet på del tallerkener i kveld kunne blitt fantastisk kraft til bouillabaisse. 

Dere som er her, er vant til å tenke større.  Det er bra. 

For verden er i endring. Vi trenger nye og grønne løsninger.  Gjort på riktig måte, betyr det flere og bedre muligheter for næringslivet -- og for forbrukerne. 

Jeg tror dere sitter med nøkkelen. 

Dere har nøkkelen når det gjelder energi og transport. Batteriteknologi er i sterk utvikling. Elektriske løsninger, hydrogen og biodrivsstoff er på vei inn også i varetransporten. 

Mange bedriftseiere har oppdaget at det er penger å spare på en grundig gjennomgang av virksomhetens energiforbruk. 

Dere sitter med nøkkelen når det gjelder å redusere avfallsmengden og øke graden av gjenvinning, gjenbruk og energieffektivisering. 

Noen kaller dét en vei til en bedre bedriftsøkonomi. 

Og dere har nøkkelen til å vinne kunder gjennom å bli enda bedre på å gi miljøinformasjon om produkter og tjenester. 

Mange av dere er godt i gang: Clas Ohlson samarbeider for eksempel med Miljøagentene om den årlige batterijakten for 4. klassingene. I fjor samlet landets elever inn nesten 66 tonn batterier.  

IKEA har som mål at alle produkter skal være enten fornybare, gjenvinnbare eller gjenvunnet innen utgangen av 2015. Stormberg har vært klimanøytral siden 2008. NorgesGruppen har en ambisjon om å bli det. 

Dette er store, tunge og kjente bedrifter.  Men vel så viktig er alle de mindre bedriftene vi ikke hører -- eller leser om -- til daglig. Mer enn 4700 norske bedrifter er for eksempel sertifisert som Miljøfyrtårnbedrifter. 

De har tatt konsekvensen av at klima og miljø er – og vil være -  en viktig del av framtidas rammebetingelser. 

Slikt gjør meg til klimaoptimist. 

NorgesGruppen er representert her i kveld. Dere var med og kjempet helt til det siste om Nordisk Råds natur- og miljøpris i Reykjavik i forrige uke. Gratulerer!

Dere har vedtatt en ambisiøs klima- og miljøstrategi. Målet er blant annet en omstilling til biobrensel i transportsektoren, samt at virksomheten blir selvforsynt med fornybar energi. Dere har bestilt landets første el-lastebiler.

Bravo!

Veien til lavutslippssamfunnet betyr å omstille til sunn økonomisk drift som tar vare på klimaet og miljøet vårt. Det betyr å leve, lede og jobbe slik at kloden vår vil være beboelig for våre barn og barnebarn. 

Det er den jobben jeg inviterer dere vil å være med på. Det er den jobben jeg ønsker å ta sammen med mine kolleger på klimatoppmøtet i Paris om en måned. Sammen kan vi få til nødvendig endring! 

Takk for meg.