Historisk arkiv

Nyttig informasjon om lokaldemokratikonferansen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Fremtidens lokaldemokrati i nye kommuner - 25. og 26. september 2018 i Trondheim.

VELKOMMEN TIL LOKALDEMOKRATIKONFERANSE

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker velkommen til den andre konferansen i prosjektet, Fremtidens lokaldemokrati i nye kommuner.

Konferansen vil presentere både praktiske erfaringer og variasjoner av kommunemodeller på lokaldemokratiområdet, fra inn- og utland. I tillegg kommer det spennende foredrag med ny kunnskap om utviklingen av lokaldemokratiet.

På konferansen får du:

  • Praktiske eksempler fra mange kommuner, fra inn- og utland
  • Nyere kunnskap om lokaldemokratiet – utviklingstrekk – utfordringer og muligheter
  • Treffe og utveksle erfaringer med andre kommunefolk som er opptatt av å utvikle lokaldemokratiet

Tid og sted:

Hotell: Clarion Hotel & Congress Trondheim
Tidsramme:

  • Tirsdag 25.9: Konferansestart kl. 11.00 - 18.00 (registrering fra kl. 9.00)
  • Onsdag 26.9: Konferanse kl. 9.00 -13.00 (lunsj fra kl. 13.00)

Reservasjon av ekstradøgn i forkant eller etterkant av konferansen gjøres direkte med hotellet.

Lokalpolitikere, prosjektledere og deltakere fra sivilsamfunnet

Vi ønsker lokalpolitikere og representant(er) fra administrasjonen i kommunen med ansvar for lokaldemokratiarbeidet velkommen på konferansen. Kommunen kan også invitere med seg representanter fra sivilsamfunnet.

Ingen deltakeravgift for prosjektkommunene

Kommunal- og moderniseringsdepartementet dekker kostnader for inntil 7 personer fra hver nye kommune (kommunekonstellasjon). Det vil altså ikke være overnattings- eller deltakeravgift på konferansen for disse 7. Dette gjelder kun for kommuner som deltar i prosjektet Fremtidens lokaldemokrati i nye kommuner.

Reisekostnader må kommunene selv dekke. Kommunene kan delta med flere enn 7, og dekker da selv kostnadene for deltakere som kommer i tillegg til de 7 som departementet betaler for.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterer denne gangen alle kommuner som er i en sammenslåingsprosess, og ikke bare de som er med i prosjektet Fremtidens lokaldemokrati i nye kommuner, til å delta på konferansen. Kommunene som deltar i prosjektet blir prioritert i tilfelle plassmangel. Departementet dekker kostnader kun for kommunene som deltar i prosjektet.

Program for konferansen

Påmelding til konferansen

Oversikt over påmeldte til konferansen 

 

Kontaktpersoner for konferansen:

Anne-Karin Ødegård, prosjektleder for Fremtidens lokaldemokrati i KMD 
Tlf. + 47 22 24 70 43
E-post: Anne-Karin.Odegard@kmd.dep.no

Anne Irene Myhr, seniorrådgiver i Distriktssenteret 
Tlf: + 47 481 68 279 
E-post: anne-irene.myhr@kdu.no