Historisk arkiv

Ekspertutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Regjeringen oppnevnte i januar 2014 et ekspertutvalg til å foreslå kriterier som har betydning for oppgaveløsningen i kommunene.

Fra venstre bak: Bernt Aslak Brantzæg, Lars Erik Borge, Halvor Holmli, Terje Hagen. Foran: Helene Ohm, Signy Vabo og Margrethe Hagerupsen.

Ekspertutvalget har bestått av erfarne forskere og praktikere, som til sammen representerer en allsidig og god kompetanse på hele kommunesektoren.

En referansegruppe har gitt innspill til ekspertutvalgets kriterier.


Første delrapport

Ekspertutvalget leverte første delrapport 31. mars 2014. Her kom utvalget med forslag til kriterier og prinsipper for en god kommuneinndeling - basert på de oppgavene kommunene har i dag.  

Kriteriene skal benyttes på lokalt, regionalt og sentralt nivå som et grunnlag for å vurdere kommunesammenslåing og ny kommunestruktur. 

Tilleggsmandat
Samtidig med overlevering av delrapporten fikk utvalget et tilleggsmandat for arbeidet med sluttrapporten.

Sluttrapport
1. desember 2014 la utvalget fram sin sluttrapport. Utvalget har sett på hvilke kriterier kommunene bør oppfylle for å kunne ta på seg nye oppgaver. Utvalget har vurdert eksempler på oppgaver som det kan være aktuelt å overføre til større og mer robuste kommuner.

 

Leder for ekspertutvalget har vært professor Signy Vabo, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

Øvrige medlemmer:

  • professor ved Universitetet i Oslo, Terje Hagen
  • professor i samfunnsøkonomi ved NTNU og leder av TBU, Lars Erik Borge
  • forsker Bernt Aslak Brantzæg, Telemarksforskning
  • direktør for Kompetansesenter for distriktsutvikling, Halvor Holmli
  • rådmann i Finnøy kommune, Helene Ohm
  • rådmann i Lenvik kommune, Margrethe Hagerupsen.