Historisk arkiv

Økonomiske utbetalinger - kommunereform

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Det er fattet vedtak om sammenslåing av 119 kommuner til 47 nye kommuner. Fra 2020 har vi derfor 356 kommuner i Norge. I kommunereformen ble det innført en rekke gode økonomiske ordninger for kommuner som vedtok å slå seg sammen. Disse ordningene kommer i tillegg de ordinære tilskuddene til alle kommuner, og er tilskudd kommunene ikke ville mottatt hvis de ikke skulle slått seg sammen.

Noen av disse ordningene har kommuner som skal slå seg sammen mottatt allerede før sammenslåingen trer i kraft. Alle kommuner som vedtok sammenslåing fikk tilskudd til å dekke engangskostnader ved sammenslåingen etter en standardisert modell, og kommunene kunne søke om støtte til infrastrukturtiltak. Til sammen er det utbetalt i overkant av 1,4 mrd. kroner til dekning av engangskostnader. Det er i tillegg utbetalt 200 mill kroner til infrastrukturtiltak. Beløpene er oppgitt i løpende kroner året tilskuddet ble utbetalt.

Det ble også innført gode ordninger for kommuner som skal slå seg sammen innenfor inntektssystemet. Kommuner som ble vedtatt sammenslått i perioden for kommunereformen, har fra 2017 mottatt regionsentertilskudd (dersom de oppfylte kravene) som en del av rammetilskuddet. Dette er et årlig tilskudd, som også vil videreføres etter sammenslåingen.

 

 

Engangskostnader

Infrastrukturtiltak

 

(mill. kr)

(mill. kr)

Alver

35,9

5

Asker

41

5

Aurskog-Høland

20,5

4

Bjørnafjorden

25,6

4

Drammen

41

5

Fjord

20,5

4

Færder

25

5

Hamarøy

15,7

2

Hammerfest

20,5

4

Heim

23,2

4

Hitra

13,3

2

Holmestrand

35,9

5

Hustadvika

20,5

4

Indre Fosen

20

5

Indre Østfold

56,4

5

Kinn

20,5

4

Kristiansand

46,1

4

Larvik

25

5

Lillestrøm

41

4

Lindesnes

35,9

4

Lyngdal

20,5

4

Midt-Telemark

20,5

4

Molde

35,9

4

Moss

25,6

4

Namsos

30,8

5

Narvik

30,4

4

Nordre Follo

30,8

4

Nærøysund

41

4

Orkland

35,3

5

Sandefjord

40

5

Sandnes

30,8

4

Senja

41

4

Sogndal

30,8

4

Stad

20,5

4

Stavanger

46,1

4

Steinkjer

25,6

5

Sunnfjord

46,1

5

Tjeldsund

20,5

4

Trondheim

35,9

5

Tønsberg

30,8

4

Ullensvang

30,8

4

Volda

20,5

4

Voss

20,5

4

Ørland

20,5

4

Øygarden

35,9

4

Åfjord

20,5

5

Ålesund

61,5

5

Inntektssystemet for kommunene ble endret i 2017. I forbindelse med dette ble det også innført en egen overgangsordning til kommuner som hadde vedtatt sammenslåing, og som tapte på de endringene som ble gjort i basistilskuddet og småkommunetillegget fra 2016 til 2017. Begrunnelsen for dette tilskuddet var å hindre at disse kommunene fikk en reduksjon i inntekter i perioden fram mot sammenslåingen. Dette er derfor et midlertidig tilskudd, som disse kommunene vil motta i årene 2017, 2018 og 2019. Ordningen avvikles fra 2020 når den nye kommunen begynner å få inndelingstilskudd som en ny kommune.

Gjennom inndelingstilskuddet får sammenslåtte kommuner kompensasjon for en reduksjon i rammetilskuddet som følge av sammenslåingen. Kommunene gis full kompensasjon for tap av basistilskudd og netto nedgang i distriktstilskudd som følge av sammenslåingen. Inndelingstilskuddet til kommuner som slo seg sammen i perioden for kommunereform er beregnet med utgangspunkt i gjeldende inntektssystem i 2016. Den nye kommunen mottar fullt inndelingstilskudd i femten år, før tilskuddet deretter trappes ned over fem år.

 

Regionsentertilskudd

Overgangsordning

 

(mill. kr)

(mill. kr)

 

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Alver

2,5

5,1

5,1

3,9

10,5

10,8

Asker

4,6

9,2

9,3

14,5

14,4

14,8

Aurskog-Høland

2,1

4,3

4,3

1,8

4

4,1

Bjørnafjorden

2,4

4,7

4,8

5

4,7

4,9

Drammen

4,9

9,7

9,8

11,4

13,9

14,3

Færder

2,5

4,9

4,9

*

*

*

Hammerfest

2

3,9

3,9

5,2

5,1

5,2

Heim

0,1

0,1

0,1

1,1

1,4

1,5

Holmestrand

2,4

4,7

4,7

3

4,5

4,6

Hustadvika

2

4

4

0,9

4,5

4,7

Indre Fosen

1,9

3,8

3,8

*

*

*

Indre Østfold

3

6,1

6,1

23,3

23

23,6

Kinn

2,2

4,3

4,3

7,6

7,7

8

Kristiansand

**

**

**

14,5

14,3

14,7

Larvik

3,1

6,2

6,2

*

*

*

Lillestrøm

4,3

8,6

8,7

15,2

15

15,4

Lindesnes

2,3

4,7

4,7

5,5

7,5

7,7

Lyngdal

1,9

3,8

3,8

4,3

4,7

4,9

Midt-Telemark

1,9

3,9

3,9

3,2

6,5

6,7

Molde

2,6

5,3

5,3

5

5,6

5,7

Moss

3,2

6,3

6,4

9,8

10,6

10,9

Namsos

2,1

4,2

4,2

2,4

4,5

4,7

Narvik

2,3

4,6

4,6

2,1

4,4

4,6

Nordre Follo

3,5

7

7

10,8

10,7

11

Nærøysund

1,6

3,2

3,8

3,3

3

3,1

Orkland

2,2

4,3

4,3

4,9

6,3

6,5

Sandefjord

3,7

7,3

7,3

*

*

*

Sandnes

4,1

8,2

8,3

6,3

6

6,2

Senja

2,1

4,2

4,1

0,8

2,7

2,8

Sogndal

2

3,9

3,9

7

8,4

8,6

Stad

1,9

3,7

3,7

3,1

3,3

3,4

Stavanger

**

**

**

6,2

9,2

9,4

Steinkjer

2,4

4,8

4,8

4,5

5

5,1

Sunnfjord

2,3

4,6

4,6

13,1

14,5

14,9

Trondheim

**

**

**

9

9,7

10

Tønsberg

3,3

6,8

6,8

8,9

9,5

9,8

Ullensvang

2

3,9

3,9

0,5

3,2

3,3

Volda

1,9

3,8

3,8

0,7

4,1

4,2

Voss

2,1

4,2

4,2

4,5

4,2

4,4

Ørland

1,9

3,8

3,8

6,3

6,2

6,3

Øygarden

2,8

5,6

5,6

10,3

11,4

11,7

Ålesund

3,7

7,4

7,4

7,7

10,2

10,5

Landet

100

200

200

248

295

303

*Færder, Indre Fosen, Larvik og Sandefjord mottar inndelingstilskudd, og kvalifiserer derfor ikke til tilskudd gjennom overgangsordningen.

** Kristiansand, Stavanger og Trondheim mottar storbytilskudd, og mottar derfor ikke regionsentertilskudd.

 

Når sammenslåingen trår i kraft vil den nye kommunen få utbetalt reformstøtte og motta inndelingstilskudd i inntektssystemet. Reformstøtten er et engangstilskudd, og tilskuddet er differensiert etter innbyggertallet i den nye kommunen. Reformstøtten utbetales etter tabell 3 på tidspunktet for sammenslåing, og blir gitt uten ytterligere søknad fra kommunene. Beløpene som ikke er utbetalt er oppgitt i 2019-kroner, øvrige beløp er oppgitt i løpende kroner året tilskuddet ble utbetalt.

 

Reformstøtte

 

(mill. kr)

Alver

21,6

Asker

32,4

Aurskog-Høland

21,6

Bjørnafjorden

21,6

Drammen

32,4

Fjord

5,4

Færder

21,0

Hamarøy

5,4

Hammerfest

5,4

Heim

5,4

Hitra

5,4

Hustadvika

5,4

Indre Fosen

5,3

Indre Østfold

27,0

Kinn

21,6

Kristiansand

32,4

Larvik

26,3

Lillestrøm

32,4

Lindesnes

21,6

Lyngdal

5,4

Midt-Telemark

5,4

Molde

27,0

Moss

27,0

Namsos

21,6

Narvik

21,6

Nordre Follo

32,4

Nye Holmestrand

16,4

Nærøysund

5,4

Orkland

21,6

Sandefjord

30,8

Sandnes

32,4

Senja

21,6

Sogndal

5,4

Stad

5,4

Stavanger

32,4

Steinkjer

21,6

Sunnfjord

21,6

Tjeldsund

5,4

Trondheim

32,4

Tønsberg

32,4

Ullensvang

5,4

Volda

5,4

Voss

21,6

Ørland

5,4

Øygarden

27,0

Åfjord

5,4

Ålesund

32,4