Historisk arkiv

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Traineeprogrammet i staten 2015-2016

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Traineeprogrammet er et tilbud for personer med høyere utdanning og nedsatt funksjonsevne som ønsker å få arbeidserfaring fra forvaltningen.

Følgende stillinger ble utlyst i traineeprogrammet 2015-2016:

GIS/DAK medarbeider innen geofag, Staten vegvesen, Bodø

Trainee - 1 1/2 års engasjement, Arbeidstilsynet, Trondheim

Traineestilling (2 års engasjement) som jurist (seniorkonsulent) ved Medisinsk fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim

Revisor - økonom i avdeling for kontroll og rettsanvendelse (traineestilling i inntil 1,5 år), Skatt Midt-Norge, Trondheim

Trainee - jurist, NAV Hordaland, Bergen

Trainee - statistikk, NAV Hordaland, Bergen

Trainee - rådgiver, NAV Kontroll Vest, Sola

Trainee - rådgjevar, NAV Rogaland, Stavanger

Saksbehandler til plan- og forvaltningsseksjonen, Statens vegvesen, Region vest, Bergen

Vegplanleggar, Statens vegvesen, Region vest, Bergen/Leikanger/Stavanger

Traineestilling - saksbehandlar, Skatt Vest, Haugesund

Trainee i arbeidsmarkedsavdelingen (jurist), Arbeids- og sosialdepartementet, Oslo

Trainee (engasjement) - høyere relevant utdanning, fortrinnsvis juridisk eller samfunnsvitenskapelig - førstekonsulent/rådgiver, Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Oslo

Engasjement som førstekonsulent/rådgivar (jurist), Helse- og omsorgsdepartementet, Oslo

Arkivmedarbeider - konsulent/førstekonsulent, Justis- og beredskapsdepartementet, Oslo

Førstekonsulent/rådgiver, Klima- og miljødepartementet, Oslo

Jurist - plan- og kartverk, Kommunal- og moderniseringdepartementet, Oslo

Førstekonsulent i konkurransepolitisk avdeling - jurist eller økonom (traineestilling i 1 1/2 år), Nærings- og fiskeridepartementet

Rådgiver/førstekonsulent til regnskapsrevisjon, Riksrevisjonen, Oslo

Rådgiver/førstekonsulent til forvaltningsrevisjon, Riksrevisjonen, Oslo

Jurist i opphaldsavdelingen, Utlendingsdirektoratet, Oslo