Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Stillinger i traineeprogrammet i staten 2017-2018

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Traineeprogrammet er et tilbud for personer med høyere utdanning og nedsatt funksjonsevne som ønsker å få arbeidserfaring fra forvaltningen.

Annonse om traineeprogrammet i avisene i uke 9
Bilde ovenfor viser annonse som ble satt inn i avisene i uke 9.

Følgende stillinger er del av programmet 2017-2018:

Høgskulen i Volda: Trainee - Førsteamanuensis/ førstelektor/høgskulelektor i pedagogikk

Universitetet i Bergen: trainee ved HR-avdelinga, Dokumentsenteret

NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland: Trainee (2412-2017-04)

NAV Familie- og pensjonsytelser, Sandnes: Trainee (4811-2017-01)

NAV Arbeid og ytelser, Arendal: Trainee (4430900-2017-01)

Oljedirektoratet, Stavanger: reservoaringeniør

Statped (Statlig spesialpedagogisk tjeneste),
Tromsø, Bodø, Trondheim, Bergen, Kristiansand, Oslo

Utlendingsnemnda, Oslo: Saksbehandler til juridisk sekretariat

Utlendingsdirektoratet, Oslo: førstekonsulent/rådgiver innen økonomi, Asylavdelingen

Arbeids- og sosialdepartementet, Oslo: førstekonsulent/rådgjevar, administrasjons- og utviklingsavdelinga

Nærings- og fiskeridepartementet, Oslo: førstekonsulent/rådgiver, forsknings- og innovasjonsavdelingen

Arbeidstilsynet, Trondheim: trainee, avdeling for organisasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Oslo: jurist, regionalpolitisk avdeling 

Finansdepartementet, Oslo: Jurist

Landbruks- og matdepartementet, Oslo: trainee, administrasjons- og økonomiavdelingen

Forbrukerrådet: jurist (førstekonsulent/rådgiver) til kontoret i Skien, Stavanger eller Tromsø

Direktoratet for IKT og forvaltning: førstekonsulent/rådgiver

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Oslo: jurist

Til toppen