Historisk arkiv

Ofte stilte spørsmål fra søkere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Traineeprogrammet i staten 2017-2018

Traineeprogrammet er et tilbud for personer med høyere utdanning og nedsatt funksjonsevne som ønsker å få arbeidserfaring fra forvaltningen.

Er jeg i målgruppen for traineeprogrammet med min funksjonsnedsettelse?

Skal jeg skrive om min funksjonsnedsettelse i søknaden?

Passer noen stillinger for meg?

Hva skjer etter at jeg har søkt?

Hva får jeg som deltaker i traineeprogrammet?

Kontaktinformasjon

Er jeg i målgruppen for traineeprogrammet med min funksjonsnedsettelse? 

I traineeprogrammet for personer med høyere utdanning og nedsatt funksjonsnedsettelse defineres nedsatt funksjonsevne som tap av eller skade på en kroppsdel eller i en av kroppens funksjoner.

Nedsatt funksjonsevne kan omfatte både fysiske, psykiske og kognitive funksjoner.

  • Fysiske funksjoner er for eksempel bevegelses- syns- eller hørselsfunksjon.
  • Med nedsatt psykisk funksjonsevne menes sykdommer og tilstander som regnes som psykiske lidelser.
  • Nedsatt kognitiv funksjonsevne innebærer redusert evne til mentale prosesser som hukommelse, språk, informasjonsbearbeidelse, problemløsning og ervervelse av kunnskap og erfaring.
  • Funksjonsnedsettelsen kan skyldes sykdom, skade eller være medført.

Det forutsettes at den nedsatt funksjonsevnen ikke viser til forbigående og/eller bagatellmessige forhold som ikke påvirker funksjonsevnen i nevneverdig grad.

Traineeprogrammet er for deg som møter barrierer i arbeidslivet på grunn av ovennevnte funksjonsnedsettelse, og på grunn av barrierene forhindres du å delta fullt og helt på en effektiv måte. Imidlertid kan tilrettelegging sørge for at du oppnår (tilnærmet) full arbeidsevne.

Det blir ikke utarbeidet offentlig søkeliste for traineeprogrammet.

[tilbake til toppen]

Skal jeg skrive om min funksjonsnedsettelse i søknaden? 

Du bestemmer selv om du vil skrive noe om din funksjonsnedsettelse i søknaden. For å bli vurdert for stillingen må du imidlertid bekrefte at du er i målgruppen for traineeprogrammet og har nedsatt funksjonsevne. Følg anvisningene i stillingsutlysningen når det gjelder egenerklæring.

Dersom du blir innkalt til intervju vil du blant annet få spørsmål om hvilke tilretteleggingsbehov du har, men arbeidsgiver kan ikke spørre deg om diagnoser.

[tilbake til toppen]

Passer noen stillinger for meg?

I traineeprogrammet for 2017-2018 utlyser vi 23 ulike stillinger. Stillingsutlysningene dekker et bredt spekter av ulike fag- og arbeidsoppgaver. Les stillingsutlysningene nøye for å finne de jobbene som passer dine ambisjoner, kompetanse og erfaring.

Har du spårsmål om stillingene finner du kontaktpersonen til virksomhetene i den enkelte stillingsutlysningen.

[tilbake til toppen]

Hva skjer etter at jeg har søkt?

Etter søknadsfristen 29. mars vil virksomhetene vurdere søknadene de har mottatt og deretter kontakte kandidatene som er aktuelle for intervju. Intervjuene gjennomføres i april-mai.

De kandidatene som virksomhetene tilbyr jobb vil automatisk være med i traineeprogrammet for personer med høyere utdanning og nedsatt funksjonsevne.

[tilbake til toppen]

Hva får jeg som deltaker i traineeprogrammet?

Stillingene i programmet er ordinære stillinger i staten som utlyses via traineeprogrammet for personer med høyere utdanning og nedsatt funksjonsevne. Stillingene utlyses enten som engasjement eller fast stilling, og kan gi deg verdifull kompetanse og erfaring for din videre karriere.

Som deltaker i traineeprogrammet får du i tillegg

  • delta i et medarbeiderutviklingsprogram med tre samlinger i løpet av ett år
  • en egen mentor, som arbeider i en annen virksomhet, og som støtter deg arbeidet. 

[tilbake til toppen]

Har du andre spørsmål?

Kontakt oss på telefon: 918 18 774