Historisk arkiv

Regelverk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

for Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll

Grunnlaget for kommunikasjonskontrollutvalgets arbeid og hva det skal føres kontroll med er fastsatt i: