Historisk arkiv

Informasjon til presse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: regjeringen.no

Alle representanter for pressen som vil dekke arrangementene i Oslo sentrum 17. januar må akkrediteres. Akkrediteringsfrist for presse er fredag 8. januar 2016 kl. 12.00.

Du kan akkreditere deg ved å sende en e-post til Statsministerens kontor på smkinfo@smk.dep.no. De som søker om akkreditering må ha gyldig pressekort. Det vil bli etablert et pressesenter i Professorboligen like ved Universitetsplassen. Akkreditert presse vil få informasjon om når og hvor akkrediteringskort kan hentes ut.

Det vil bli lagt til rette for fotoposisjoner for pressen både på Slottsplassen og på Universitetsplassen. Kongefamilien vil være tilstede på Slottsplassen for å se på vinteraktivitetene. Akkreditert presse må velge hvilken av fotoposisjonene de vil benytte seg av. Informasjon om de ulike fotoposisjonene vil bli distribuert til akkreditert presse på et senere tidspunkt.

I Universitetets Aula vil det kun være mulig for en svært begrenset fotopool å arbeide ved starten av forestillingen.

Festforestillingen i Universitetets Aula og utendørsarrangementet på Universitetsplassen produseres av NRK Aktivum på oppdrag for regjeringen. TV-signalene vil være tilgjengelig vederlagsfritt for de som ønsker å sende forestillingen på TV eller Internett.

 

Samtidig tilgjengeliggjøring for andre medier
Produksjonen vil bli gjort tilgjengelig for interesserte medier i lokalt pressesenter eller hos NRK MCR. Dette signalet leveres som HDSDI 1080i med embedded lyd. En rtmp-strøm i høy kvalitet vil også være tilgjengelig. Mediene er selv ansvarlig for lokalt opptak eller kontribusjon videre fra NRK MCR. Festforestilingen og spaserturen der kongeparet går fra Slottet til Universitetsplassen vil være tilgjengelig for nedlasting i fullkvalitet fra server i inntil 48 timer etter sending.