Konstituert ekspedisjonssjef Wenche Østrem

Avdeling for forskning, innovasjon og regionalpolitikk (AFIR)