Historisk arkiv

Norsk-svensk reinbeitekonvensjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Jordbruks- og sameminister Eskil Erlandsson og landbruks- og matminister Lars Peder Brekk har undertegnet den nye norsk-svenske reinbeitekonvensjonen i Stockholm. Konvensjonen inneholder bestemmelser om hvordan reinbeiting over riksgrensa skal foregå.

   
09.07.2010 Reinbeitekonvensjon på høring
07.07.2010 Høring - Ny konvensjon mellom Norge og Sverige om grenseoverskridende reindrift
07.07.2010

Konvensjonen mellom Norge og Sverige om grenseoverskridende reindrift (pdf, 1 Mb)
- på Lulesamisk (pdf, 176 Kb)
- på Nordsamisk (pdf, 259 Kb)
- på Sørsamisk (pdf, 173 Kb)

07.07.2010

Områdeprotokoll til konvensjon mellom Norge og Sverige om grenseoverskridende reindrift (pdf, 2 Mb)
- på Lulesamisk (pdf, 274 Kb)
- på Nordsamisk (pdf, 315 Kb)
- på Sørsamisk (pdf, 267 Kb)
 
Kartvedlegg 1 (pdf, 62 Mb)
Kartvedlegg 2 (pdf, 57 Mb)
Kartvedlegg 3 (pdf, 83 Mb)
Kartvedlegg 4 (pdf, 43 Mb)

07.07.2010 Ansvarsfordeling mellom Norge og Sverige for oppføring og vedlikehold av gjerder (pdf, 211 Kb)
- på Lulesamisk (pdf, 138 Kb)
- på Nordsamisk (pdf, 162 Kb)
- på Sørsamisk (pdf, 128 Kb)
 
07.07.2010 Vedtekter for Norsk-svensk reinbeitenemnden og Norsk-svensk overprøvingsnemnden (pdf, 316 Kb) 
- på Lulesamisk (pdf, 135 Kb)
- på Nordsamisk (pdf, 191 Kb)
- på Sørsamisk (pdf, 123 Kb)
 
24.02.2009 Konvensjon mellom Norge og Sverige om grenseoverskridende reindrift (pdf, 26 Kb)
07.10.2009 Ny konvensjon mellom Norge og Sverige undertegnet
06.10.2009 Reindrift: Undertegning av norsk-svensk reinbeitekonvensjon