Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Presseinvitasjon: Statssekretær Blåfjelldal møter Kent Nnadozie

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Torsdag 7. desember møter statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal Kent Nnadozie, som er ny leder av sekretariatet for Den internasjonale Plantetraktaten. Den internasjonale traktaten for såfrømangfold gjør det enkelt å utveksle såfrø mellom land.

Bønders rettigheter

Traktaten bidrar også til fordeling av fordeler ved bruken av genetisk mangfold, blant annet gjennom et eget Benefit-sharing fond, som støtter bønder i utviklingsland til å forbedre sin matproduksjon. I tillegg  fremmer traktaten bevaring av såfrø både i genbanker og gjennom aktiv bruk i bondens åker. Traktaten anerkjenner også bønders rettigheter til såvare, siden bønder og lokalsamfunn gjennom jordbrukets titusen-årige historie har skapt og videreutviklet det rike mangfoldet vi i dag finner i kulturplanter. For at bønder fremdeles skal spille en viktig rolle i å forvalte dette mangfoldet, er deres mulighet til å ta vare på såfrø fra egen avling vesentlig. Dermed utfordrer traktaten sterke patentretter som begrenser denne retten til bønder. 

Norges rolle

Norge var aktive i framforhandlingen av traktaten og er fremdeles et aktivt medlemsland. Enighet om de internasjonale kjørereglene på dette feltet gjorde det mulig å etablere Svalbard Globale Frøhvelv, som Norge eier og drifter i samarbeid med NordGen og Global Crop Diversity Food. I februar 2018 har frøhvelvet vært i drift i 10 år. Hvert år gir Norge et årlig finansielt bidrag til Fondet for fordelsdeling under traktaten tilsvarende 0,1 prosent av årlig såvareomsetning i Norge. Dette er et høyt verdsatt bidrag til fondet, som støtter bønder i utviklingsland som fremdeles tar vare på et rikt såfrømangfold i sine åkre. Norge representerer nå for andre periode den europeiske regionen i styret til traktaten. I fjor arrangerte Norge sammen med Indonesia en global konsultasjon om bønders rettigheter til såfør på Bali. Forslagene fra denne konsultasjonen fikk i stor grad gjennomslag på sist partsmøte under traktaten, som fant sted i Kigali, Rwanda i månedsskiftet oktober/november i år. For å finansiere genbankbevaring, er Global Crop Diversity Trust etablert. Crop Trust, som i dag ledes av Åslaug Marie Haga, er del av traktatens finansielle strategi og mottar politiske føringer fra traktatens partsmøte. 

Tid: Torsdag 07.12.2017 Kl. 13.30
Sted: Landbruks- og matdepartementet, Teatergata 9. 

Mer om traktaten:

  • Fullt navn: den internasjonale traktaten for plantegenetiske ressurser for mat og landbruk (ITPGRFA)
  • Formål: bevare og sikre bærekraftig bruk av såfrømangfold og en rettferdig fordeling av godene som blir til ved bruken av det, i tråd med Konvensjonen om biologisk mangfold
  • Ferdig forhandlet i 2001, trådte i kraft 2004
  • Er knyttet til FNs organisasjon for mat og landbruk (FAO).
  • 144 medlemsland
  • Møtes annet hvert år, sist partsmøte var i Kigali, Rwanda 30.okt-3.nov 2017
  • Les mer hos FAO 
Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal
Torsdag 7. desember møter statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal Kent Nnadozie, som er ny leder av sekretariatet for Den internasjonale Plantetraktaten. Foto: Torbjørn Tandberg
Til toppen