Forsiden

Historisk arkiv

Utstillere på Grüne Woche 2017

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Den norske deltakelsen på Grüne Woche er et ledd i å bygge Norge som mat- og reiselivsnasjon. Norges deltakelse på Grüne Woche skal bidra til å styrke omdømmet for norsk mat og reiseliv. Målet er å stimulere til samarbeid og nyskaping på tvers av geografiske grenser og næringsgrenser. I 2017 er det 77 utstillere fra Fjord Norge, Sørlandet og Osloregionen som representerer Norge i Berlin.

Osloregionen

Prosjektleder Osloregionen
Kjersti Grøndahl, 
Epost: fmoakgr@fylkesmannen.no 
Tlf:  22 00 35 79/ 959 04 895

Osloregionen.
Osloregionen. Foto: Vidar Alfarnes

Utstillere:

Spekemat på flatbrød.
Spekemat på flatbrød. Foto: Vidar Alfarnes

Fjord Norge

Prosjektleder Fjord Norge:
Gunnar Nagell Dahl
Epost: fmhognd@fylkesmannen.no
Tlf: 951 19 490

Fjord Norge.
Fjord Norge. Foto: Vidar Alfarnes

Utstillere:

Fiskekaker.
Fiskekaker. Foto: Vidar Alfarnes

Sørlandet

Prosjektleder Sørlandet:
Ellen Kristin Saltermark
Epost: ellen.kristin.saltermark@innovasjonnorge.no
Tlf: 957 52 160

Sørlandet.
Sørlandet. Foto: Vidar Alfarnes

Utstillere:

Kokkene på kjøkkenet.
Travle kokker på kjøkkenet. Foto: Vidar Alfarnes

Nasjonale utstillere:

Presseansvarlige i Landbruks- og matdepartementet

Ottar Løvik, kommunikasjonssjef Tlf. +47 22 24 91 05
Mob. +47 48 14 04 77. E-mail: ottar.lovik@lmd.dep.no

Heidi Eriksen Riise, seniorrådgiver Tlf. +47 22 24 93 10 
Mob. +47 97 51 72 27. E-mail: heidi-eriksen.riise@lmd.dep.no

Internationale Grüne Woche, 20.01. - 29.01.2017
Messe Berlin: Norwegen, Standnr 114, hall 8.2, 
Messedamm 22, D - 14055 Berlin