Historisk arkiv

Aktuelle dokumenter - Utvalg som skal gjennomgå pelsdyrnæringen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Aktuelle dokumenter

Rapport: Perspektiver på pelsdyrnæringen i dagens og framtidens Norge. Av: Ivar Hovland og Leif Jarle Asheim.

Referat fra møte i Pelsdyrutvalget 18. november 2014

Dagsorden til møte i Pelsdyrutvalget 18. november 2014

Referat fra møte i Pelsdyrutvalget 5. november 2014

Dagsorden til møte i Pelsdyrutvalget 5. november 2014

Referat fra møte i Pelsdyrutvalget 15.-16. oktober 2014

Dagsorden til møte i Pelsdyrutvalget 15.-16. oktober 2014

Rapport: ”Pelsdyroppdrett i Norge – landbruk eller industri 2014

Referat fra møte i Pelsdyrutvalget 23. september 2014

Dagsorden til møte i Pelsdyrutvalget 23. september 2014

Notat: Gjeldssituasjonen for pelsdyroppdrettere. Av: Norges Pelsdyralslag. 17. september 2014

Strukturtall - Av: Norges Pelsdyralslag Excel

Innspill til utredning om pelsdyrnæringens fremtid. Av: Norges Pelsdyralslag. 16. septemer 2014

Fagnotat: Pelsdyroppdrett og miljøhensyn. Av: Marthe Aas. September 2014

Fagnotat: Biprodukter fra slakterier: bruksområder. Av: Marthe Aas. September 2014

Oppfølgingsinnspill til pelsdyrutvalget - Dyrebeskyttelsen 26. august 2014
Vedlegg Excel: Saga Furs juniauksjon 2014

Referat fra møte i Pelsdyrutvalget 25.-26. august 2014

Dagsorden til møte i Pelsdyrutvalget 25.-26. august 2014

Brev: Vedr. merinnsyn i ”Gjennomgang av pelsdyrnæringen”, versjon 06.06.2013 22. juli 2014

Referat fra møte i Pelsdyrutvalget 12.-13. juni 2014

Dagsorden til møte i Pelsdyrutvalget 12.-13. juni 2014

Fagnotat: Nordisk pelsbransjes markedsføring – Saga Furs i Kina Av: Marianne Kulø Mai 2014

Fagnotat: Biprodukter fra slakterier: bruksområder Av: Marthe Aas Mai 2014

20 spørsmål og svar om pelsdyrnæringen i Norge April 2014

Fagnotat: Pelsdyrs behov for matsøk og eteadferd Av: Marianne Klulø April 2014 

Perspektiver på pelsdyrnæringen i dagens og framtidens Norge Av: Ivar Hovland og Leif Jarle Asheim 

Presentasjon: Dyrevelferd og etikk. Av: Randi Oppermann Moe, NMBU Veterinærhøgskolen 15.mai 2014

Presentasjon: Atferdsbehov, oppstallingsmiljø og velferd hos oppdrettsrev. Av: Anne Lene Hovland, IHA

Referat fra møte i Pelsdyrutvalget 15.mai 2014

Dagsorden til møte i Pelsdyrutvalget  15.mai 2014

Presentasjon: Pelsdyrholdets betydning for naturmangfoldet - Handlingsplan mot mink Av: Knut Morten Vangen, Statens naturoppsyn 29.april 2014

Referat fra møte i Pelsdyrutvalget 29. april 2014

Dagsorden til møte i Pelsdyrutvalget 29. april 2014

Innspill til pelsdyrutvalget fra Dyrebeskyttelsen Norge og Nettverk for dyrs frihet 

Presentasjon: Møte med Pelsdyrutvaltet Av: Nils T. Bjørke, Norges Bondalag 5.mars 2014

Peresentasjon: Møte med Pelsdyrutvalget Av: Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Pelsdyralslag 5.mars 2014

Presentasjon: Fra prinsipprogrammet til Norsk Bonde- og Småbrukarlag 

Referat fra møte i Pelsdyrutvalget 5.mars2014

Dagsorden til møte i Pelsdyrutvalget 5.mars2014

Innspill: Pelsdyrenes levemiljø: Aktuelle dyrevelferdsproblemer og -løsninger 3.mars 2014

Presentasjon: Mattilsynets erfaringer tilsyn med hold av pelsdyr Av: Ole Fjetland, Mattilsynet 29.januar 2014

Dagsorden til møte i Pelsdyrutvalget 29.-30.januar 2014

Fagnotat: Pelsdyroppdrett - mulige forbedringer i regelverket, Dyrevernalleansen Av: Marianne Kulø Desember 2013

Referat fra møte i Pelsdyrutvalget 4.-5.november 2013

Dagsorden til møte i Pelsdyrutvalget  4.-5.november 2013

Fagnotat: Pelsdyroppdrett og miljøhensyn. Av: Marthe Aas, Dyrevernalleansen August 2013

Oslo Economics Rapport nr. 2012-3: Pelsdyrnæringen: Økonomisk betydning - Utarbeidet for Norges Pelsdyralslag Februar 2012

Notat: Pelsdyrhold i Norge – avvikling, arbeidsforbruk og selskapsform Av: Ivar Hovland og Erik Bøe NOTAT 2012–21