Historisk arkiv

Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunale eller interkommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner skal bidra til at kommunene har fokus på vold og overgrep og at berørte får et tilrettelagt og helhetlig tilbud.

Nettbasert veileder for utvikling av handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Handlingsplaner vil styrke kunnskapsnivået hos de ansatte i kommunene og videreutvikle samarbeidet mellom faggrupper, sektorer og forvaltningsnivåer.

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), i samarbeid med de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), laget en nettbasert veileder for utvikling av kommunale/interkommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner.

Veilederen forteller hvordan de som skal lage en handlingsplan kan gå fram, fra idé til planlegging og gjennomføring. RVTSene kan bidra i kommunene i utviklingen av kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner.

Veileder til kommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner