Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp)

Fratrådte: 18.12.2019

Olje- og energiministeren skal sikre høg verdiskaping gjennom effektiv og miljøvennleg forvaltning av energiressursane i landet.

Tillitsverv / Folkevalgte verv / Styreverv

2017 Medlem Næringskomiteen, Stortinget
2009 - 2011 Medlem / varamedlem Vesterålen Utvikling
2009 - 2011 Styreleder (nestleder fra 2010) Hadsel Vekst AS
2007 - 2015 Styreleder Vesterålen Næringshage
2007 - 2015 Ordfører Hadsel kommune
2003 - 2015 Medlem Hadsel Havnevesen
2003 - 2007 Varaordfører Hadsel kommune
2003 - 2015 Medlem av Hadsel Formannskap
1999 - 2001 Fylkesformann i Nordland FrP/ medlem av FrPs landsstyre
1995 - 2015 Medlem av Hadsel Kommunestyre
1991 - 2015 Ulike verv innenfor styret i lokalpartiet Hadsel FrP

Arbeidspraksis

2007 Ordfører i Hadsel kommune
2003 Partisekretær med hovedansvar for Nordland, Troms og Finnmark FrP Hovedorganisasjon
1993 Flere ulike roller i Skretting, fra 2002 kvalitetskoordinator i Norge
1992 Ansatt som fisker / kokk Senja Havfiskeselskap
1990 Produksjonsarbeider AS Arctic Delight 
1987 Ansatt som Røkter ved oppdrettsanlegg AS Fiskefjorden  

Utdanning

1998 Fagbrev Fagoperatør - næringsmiddelindustrien
1988 Arbeidsmarkedsopplæring Gjennomført studie med Fagplan F-401 /Matfiskeoppdrett
1987 Innlandet Skole Grunnskolen