Tidligere statssekretær Pål Arne Davidsen (Frp)

Arbeidserfaring

Oktober - november 2013

Statssekretær i Utenriksdepartementet

Januar - juli 2013

Politisk rådgiver (fellow), Office of Chief Deputy Majority Whip Peter J. Roskam. House of Representatives, US Congress, Washington D.C., USA.

Januar - juli 2013

Gjesteforsker, Institute for European, Russian and Eurasian Studies, Elliott School of International Affairs, George Washington University, Washington D.C, USA.

Januar - juli 2013

Gjesteforsker, Center for Strategic and International Studies (CSIS), Washington D.C., USA.

2007-

Utenrikspolitisk rådgiver, Fremskrittspartiets stortingsgruppe.

2005

Praktikant og forskningsmedarbeider, African Water Issues Research Unit, University of Pretoria/Cape Town, Sør-Afrika.

 

Utdanning

Vår 2004

Kurs i statsvitenskap, University of Cape Town, Sør-Afrika. Fokus på internasjonal konfliktløsning og overgangsrettferdighet

2003–2006

Mastergradsstudier, sammenliknende politikk, UiB

2002-2003

Grunnfag, religionsvitenskap, UiB

Vår 2002

Mellomfag, sammenliknende politikk, UiB

Høst 2001

Ex. phil og Ex. fac., Universitetet i Bergen (UiB).

2000-2001

Grunnfag statsvitenskap, Høgskolen i Harstad

1998-1999

Førstegangstjeneste, Distriktskommando Nord-Norge

 

Tillitsverv

2003

Fagutvalgsmedlem, Institutt for religionsvitenskap, UiB

2002

Fagutvalgsmedlem, Institutt for sammenliknende politikk, UiB

2000-2001

Tillitsvalgt, statsvitenskap ved Høgskolen i Harstad

Politiske verv

2007-

Observatør, Internasjonalt Utvalg, Frp

2002-2004

Sentralstyremedlem, Fremskrittspartiets Ungdom

2002

Fylkesformann, Fremskrittspartiets Ungdom i Troms

1999-2001

Vararepresentant/fast representant for Frp i Harstad kommunestyre.

1999-2001

Nestformann, Fremskrittspartiets Ungdom i Troms

 

Utenlandsopphold

Januar-august 2013

Washington D.C., USA. Ambassador Robert D. Stuart Fellow

September- desember 2005

Cape Town, Sør-Afrika. Feltarbeid i Angola

April-juli 2005

Cape Town, Sør-Afrika. Feltarbeid i Lesotho, Namibia og Botswana

Januar-juli 2004

Cape Town, Sør-Afrika

 

Publikasjoner

Davidsen, Pål Arne (2006) «Between Rhetoric and Reality – A Critical Account of Stakeholder Participation in Decision Making in the Mekong River Basin» i «Stakeholder Participation in transboundary water management – Selected case studies». Inwent, Tyskland.

Davidsen, Pål Arne (2010) «Hydrosolidarity as water security in the Okavango river basin» i Wegerich, K. og Warner, J. «The Politics of water – A survey». Routledge, London og New York.

Til toppen