Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

Strategi for innsatsen i Sahel-regionen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen lanserte 10. september 2018 en strategi for Norges innsats i Sahel-regionen for perioden 2018-20. Strategien trekker opp hovedlinjene for en samlet norsk politikk i Sahel, som har store utfordringer knyttet til sikkerhet, humanitære behov og utvikling. Strategien foreligger også i fransk og engelsk utgave.

På grunn av de svake statsstrukturene og de porøse grensene, har voldelige islamistiske terrorgrupper lykkes med å etablere seg. Konfliktene truer stabiliteten i flere av landene og har påført sivilbefolkningen enorme humanitære lidelser. Menneskesmugling og irregulær migrasjon til Europa gjennom Sahel medfører ekstreme menneskelige kostnader.

Landene i Sahel og i området rundt Tsjadsjøen er blant verdens aller fattigste. De er hardt rammet av klimaendringene. Uten internasjonal støtte vil flere av disse landene ikke kunne oppnå bærekraftsmålene.

På grunn av nærheten til Europa påvirker utviklingen i Sahel også Europas sikkerhet og velferd i stadig større grad.

Som et ledd i den økte innsatsen, åpnet Norge ny ambassade i Bamako i Mali i januar 2018. Vi har også etablert samarbeid med Mali og Niger, og mye av utviklingsinnsatsen konsentreres her.

Strategien bygger på flere meldinger til Stortinget, vår nye humanitære strategi og UDs rammeverk for innsats i sårbare stater.

Sahel betyr «kyst» på arabisk, og er betegnelsen på et geografisk belte som strekker seg sør for Sahara-ørkenen («havet») fra Vest-Afrika til Sudan.