Forsiden

Historisk arkiv

Statistikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utenriksdepartementet legger hvert år frem en melding til Stortinget som redegjør for omfanget av eksporten av våpen, ammunisjon og annet forsvarsmateriell. Meldingen gir innsyn i eksportstatistikken for det foregående året.

Tabell 9.1 Eksport av forsvarsmateriell og sivile varer til militær sluttbruker fra 2014 til 2018 i 1000 NOK 

 

 

 

2014

2015*

2016

2017

2018

Endring
2017-2018

Utførsel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salg

A-materiell

2.299.856

2 961.448

2.937.504

4.675.739

3.881.996

-17 %

Salg

B-materiell

644.066

302.415

647.491

678.897

872.558

29 %

Salg

Totalt (A+B)

2.943.922

3.263.863

3.584.995

5.354.636

4.754.554

-11 %

Salg

Flerbruksvarer til militær sluttbruk

196.320

311 582

294.089

453.972

552.104

22 %

 

Sum

3.140.242

3.575.445

3.879.084

5.808.608

5.306.658

-9 %

Tjeneste, retur utlandet, produksjons-rettigheter, formidling

Tjeneste, retur utland, produksjons-rettigheter, formidling

475.006

779.668

888.866

516.775

516.538

0 %

 

 

3.615.248

4.355.113

4.767.950

6.325.383

5.823.196

-8 %

* På grunn av feil i rapporteringen av faktisk eksport av A-materiell til Brasil i 2015 er verdien endret sammenliknet med Meld. St. 36 (2015-2016)

2018
78 % av A-materiell ble eksportert til Nato-land samt Sverige og Finland.
62 % av B-materiell ble eksportert til Nato-land samt Sverige og Finland.
Det ble utstedt 1145 eksportlisenser for eksport av varer på liste I samt for tilknyttede tjenester og retur av varer til utlandet.
Det ble gitt 18 avslag på søknader og hendelser om eksportlisens for forsvarsmateriell. Meld. St. 26 (2018-2019)