Historisk arkiv

Norge med aktiv rolle i nedrustningsarbeidet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge tar tirsdag 23. februar over presidentskapet i Konferansen for nedrustning (CD) i Genève. Denne oppgaven gir Norge en mer fremskutt rolle dette året i det globale arbeidet for nedrustning og for en kjernevåpenfri verden.

Samme uke vil Den åpne arbeidsgruppen for nedrustning (OEWG), som FNs generalforsamling besluttet å opprette sist høst, starte sitt arbeid i Genève. Norge deltar i gruppens arbeid.

- Vi ønsker å bidra til konstruktive meningsutvekslinger om hvordan det er mulig å stake ut en realistisk vei for å få til reell nedrustning, sier utenriksminister Børge Brende.

- Norge vil bruke presidentskapet i CD til å arbeide for fremgang i internasjonale forhandlinger om kjernefysisk nedrustning. Norges mål er en verden fri for kjernevåpen, men det finnes ingen snarveier. En grunnleggende forutsetning for å lykkes, er å engasjere kjernevåpenstatene på en konstruktiv måte samt at nedbygging av arsenalene skjer på en balansert og kontrollerbar måte, sier han.

Norge har gjennom praktisk handling arbeidet for å legge forholdene til rette for at det kan gjennomføres nye kjernefysiske reduksjoner. Vårt bidrag til gjennomføringen av atomavtalen med Iran er et konkret eksempel på dette. Norge bidro i desember med å finansiere og transportere store mengder naturlig uran til Iran. Dermed kunne forpliktelsene i avtalen om å uttransporterte anriket uran overholdes.

Et annet eksempel på konstruktivt nedrustningsarbeid er den aktive rollen Norge har i arbeidet med å kontrollere at nedrustning faktisk finner sted. Verifikasjon av nedrustning er avgjørende for tilliten til internasjonale nedrustningsavtaler, noe som igjen er avgjørende for å kunne nå vårt endelige mål om en verden fri for kjernevåpen.

Samtidig vil vi gjøre vårt ytterste for at multilaterale nedrustningsfora vil bli i stand til å levere resultater.

CD holder til i Genève og har 65 medlemsland. Presidentskapet går på rotasjon. Utfordringen er å samle medlemslandene om de nedrustningspolitiske prioriteringene.

- Skal vi skape reell framdrift i de multilaterale nedrustningsforhandlingene, er det viktig at alle land gir noe. Norge vil gjøre sitt ytterste for å få dette til, slår Brende fast.