Forsiden

Historisk arkiv

Ny veiledning om frysbestemmelsene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet og Finanstilsynet har laget en veileder på nett som skal gjøre det enklere å forstå de finansielle restriksjonene som norske aktører må forholde seg til.

De finansielle restriksjonene, eller frysbestemmelsene som er gjeldende i norsk regelverk bygger på sanksjoner fra FNs sikkerhetsråd og på restriktive tiltak fra EU.

Veilederen retter seg primært mot banker, kredittforetak, finansieringsforetak, verdipapirforetak og betalingsforetak, men store deler av innholdet i veilederen vil også være relevant for andre aktører.

Finansforetak må i stadig større grad sørge for at deres systemer ikke misbrukes i strid med finansielle sanksjoner og restriktive tiltak.

Enhver privat aktør har en selvstendig forpliktelse til å fryse midler, samt å hindre at midler gjøres tilgjengelig for aktører som er omfattet av finansielle sanksjoner eller restriktive tiltak.

Veilederen har to hoveddeler. Del I gir generell informasjon om finansielle sanksjoner og restriktive tiltak. Del II inneholder spørsmål og svar som skal gi veiledning for de som har spørsmål knyttet til finansielle restriksjoner. Veilederen finnes på regjeringen.no/eksportkontroll.no og vil bli løpende oppdatert.

I tillegg til Utenriksdepartementet og Finanstilsynet, har Justis- og beredskapsdepartementet, Økokrim, Politiets Sikkerhetstjeneste (PST), Finans Norge, Nordea og DnB deltatt i arbeidet med frysveilederen.