Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Kurs i mekling i barnebortføringssaker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet søker deltaker til meklerkurs i transnasjonale familiekonflikter. Frist for å søke er 13. juni 2018.

Utenriksdepartementet ønsker å etablere en frivillig meklingsordning i barnebortføringsaker til land som Norge ikke har konvensjonssamarbeid med, (Haagkonvensjonen av 1980 om internasjonal barnebortføring). 

I lys av manglende internasjonalt regelverk er det begrensede virkemidler til å løse disse sakene. Partene må enten komme til en minnelig løsning om barna eller så må spørsmålet om barnefordeling avgjøres rettslig i det landet barnet er bortført til.

Et tilbud om en nøytral og profesjonell tredjepart til å mekle mellom partene vil være et nytt virkemiddel. Det kan mekles om retur av barnet til bostedslandet, men også omfatte spørsmål om foreldreansvar, fast bosted, samvær, bidrag etc.

Norge har begrenset meklerkompetanse når det gjelder transnasjonale familiekonflikter. UD ønsker å bidra til å bygge opp denne kompetansen og  vil benytte den tyske organisasjonen MiKK som tilbyr profesjonelle meklingstjenester over landegrensene gjennom en nettbasert internasjonal liste over meklere. MiKK har årlige meklerkurs i transnasjonale familiekonflikter. Gjennomført kurs er en forutsetning for at meklere kan stå på organisasjonens nettbaserte meklerliste.

UD vil bidra til MiKKs meklingspool ved å finansiere mekleropplæring i 2018 for 1 mekler fra Norge.

Neste meklerkurs i transnasjonale familiekonflikter  er 14.–20. oktober 2018 i Berlin.

MiKK  mangler i dag meklere med ikke-europeisk språkkunnskap og kulturkompetanse. Vi ser derfor etter meklerkandidater med norsk advokatbevilgning og erfaring fra barne- og familierett. Vedkommende må beherske både norsk, engelsk og arabisk (fortrinnsvis Midtøsten-dialekt) på arbeidsspråknivå for å kunne utøve meklerfunksjonen.. 

UD vil betale kursavgiften, reise og opphold i kursperioden i Berlin etter statens satser. Forutsetning er at vedkommende registrerer seg i MiKKs nettbaserte meklingspool etter endt kurs 

Slik søker du

Interesserte kandidater bes sende en kort søknad til UD, Seksjon for konsulære saker ved Grete Løchen ([email protected]) innen 13.6.2018.

Søknaden bør inneholde opplysninger om utdanning, relevant jobberfaring, språk- og kulturkompetanse, eventuell tidligere erfaring med mekling og referanser. 

Kontakt

For nærmere opplysninger ta kontakt med Seksjon for konsulære saker ved seniorrådgiver Grete Løchen, [email protected].

 

Til toppen