Norske barn hentet fra Syria

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norske myndigheter hentet mandag 3. juni fem foreldreløse barn fra Al Hol-leiren i Syria. Utenriksdepartementet har jobbet med saken over tid, i tett samarbeid med andre departementer og etater, for å legge til rette for at barna kunne hentes ut av Syria og tas til Norge. Sikkerheten for barna har vært det aller viktigste i dette arbeidet. Barna er nå i Norge og får nødvendig, hjelp, omsorg og beskyttelse.

Statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide på pressemøtet om de fem foreldreløse barna som er hentet hjem fra Syria.

Stats- og utenriks-ministerens innlegg

3. juni ble fem foreldreløse, norske barn som har vært i leiren Al Hol i Syria hentet til Norge. Her følger statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreides innledninger på pressemøtet som ble holdt i forbindelse med hentingen av barna.

Al Hol-leiren i Syria. Foto: Røde Kors

Mottak av barn fra Syria til Norge

Barn av fremmedkrigere som kommer til Norge fra Syria vil bli møtt og ivaretatt på en god måte. Alle barna skal sikres et forsvarlig omsorgstilbud og riktig helsehjelp. – Vi har over tid jobbet med å forberede mottaket av barn fra Syria, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Nett-tv

Se sendingen her

Fem foreldreløse barn hentet fra Syria

Norske myndigheter henter fem foreldreløse, norske barn til Norge fra Syria. - Jeg er glad for at fem foreldreløse norske barn som har vært i Al Hol-leiren i Syria nå er på vei til Norge. Dette er barn som har opplevd ting barn ikke skal oppleve. De er spesielt sårbare barn fordi de er alene, og derfor har vi prioritert demt, sier statsminister Erna Solberg.