Historisk arkiv

Utenriksdepartementet

Strategi for å bekjempe moderne slaveri

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Strategien for styrket utviklingspolitisk innsats forå bekjempe moderne slaveri "Født til et liv i frihet" ble lansert 1. juli 2021.

- Moderne slaveri er omfattende og finnes i alle deler av verden. Over 40 millioner mennesker er ofre for moderne slaveri. Kvinner og jenter er hardest rammet, skriver utviklingsminister Dag-Inge Ulstein i innledningen til strategien.

- Vi må styrke og intensivere arbeidet på tvers av bærekraftsmålene, for å levere på våre forpliktelser og sikre alles menneskerettigheter.Vi kan ikke gi opp – det skylder vi de millioner av mennesker som fortsatt lever i moderne slaveri, eller som står i fare for å bli del av denne dystre statistikken, sier utviklingsministeren.

Strategien for styrket utviklingspolitisk innsats forå bekjempe moderne slaveri (2021–2025).