Tisa-forhandlingene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge deltar sammen med 49 andre WTO-medlemmer (EU representerer sine 28 medlemsland) i forhandlingene om en flerstatlig avtale om handel med tjenester, Tisa (Trade in Services Agreement). Eksport av tjenester er viktig for norsk sysselsetting og verdiskaping. Norge har allerede et svært åpent tjenestemarked, som i stor grad allerede er bundet i WTO og EØS. Tisa vil sikre norske tjenesteeksportører forutsigbar og ikke-diskriminerende adgang til utenlandske tjenestemarkeder.

Kart: Torbjørn Vagstein, UD

Om Tisa-forhandlingene

Norge deltar sammen med 49 andre WTO-medlemmer i forhandlingene om en flerstatlig avtale om handel med tjenester, Tisa. Målet er å bli en del av det multilaterale rammeverket til Verdens Handelsorganisasjon.

Wilhelmsen-båt ved havna i Sydney

Norske posisjoner og interesser

Tisa-forhandlingene er basert på tekstforslag lagt frem av ulike forhandlingsparter. Norske forhandlingsbidrag offentliggjøres så langt det er mulig.

Statssekretær Tone Skogen har redegjort for Tisa-forhandlingene i flere møter i WTO-utvalget. Foto: UD

Status for forhandlingene

Tisa-forhandlingene har pågått siden en gruppe land kom sammen våren 2012 for å diskutere muligheten for å forhandle frem en avtale om handel med tjenester mellom WTO-land.

Aktuelt nå

Nytt norsk revidert tilbud i Tisa-forhandlingene

(25.10.16): Forhandlingene om en ny avtale om handel med tjenester – Tisa (Trade in Services Agreement) har pågått siden 2013. 21. oktober ble det utvekslet nye reviderte tilbud.

Statssekretær Skogen innledet om Tisa hos NHO

(13.10.16): 11. oktober deltok statssekretær Tone Skogen på et frokostmøte om tjenester og Tisa-avtalen hos NHO. På møtet informerte statssekretær Skogen om status i Tisa-forhandlingene.

Både handel og utvikling

(22.06.16): Norge ønsker å finne løsninger slik at utviklingslandene kan dra nytte av og bli mer integrert i internasjonal tjenestehandel, skriver statssekretær Tone Skogen i et innlegg i Vårt Land.