Historisk arkiv

Historisk arkiv

Norsk åpningstilbud i Tisa-forhandlingene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norges åpningstilbud i forhandlingene om en ny avtale om handel med tjenester – Tisa (Trade in Services Agreement) ble lagt fram 15. november 2013. Det er et ambisiøst tilbud og reflekterer Norges åpne regelverk for handel med tjenester. Tilbudet gjenspeiler ambisjonsivået i de mest forpliktende frihandelsavtalene Norge har inngått.

Les åpningstilbudet

Åpningstilbudet er utarbeidet på grunnlag av hybrid-modellen som ble avtalt i Tisa-gruppen. Dette betyr to ting: 

  1. forpliktelsene til nasjonal behandling – NT – er listet negativt. Det vil si at tilbudet lister unntakene fra hovedregelen om ikke å forskjellsbehandle utenlandske tjenester på det norske markedet,
  2. forpliktelsene til ikke å opprettholde kvantitetsbegrensninger i markedsadgangen – MA – er listet positivt. Det vil si at tilbudet lister de delene av det norske markedet som er åpne for utenlandske tjenester. 

Tilbudet gjenspeiler ambisjonsnivået i de mest forpliktende frihandelsavtalene som Norge har inngått.