Historisk arkiv

Helse- og omsorgsministeren deltar i dialogmøte med Delta

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Sted: Oslo

Tema for møtet er bl.a. oppgavedeling, arbeidet for mer heltid, prehospitale tjenester og fastlegekrisen.