Historisk arkiv

Helse- og omsorgsministeren holder innspillsmøte til forebyggings- og behandlingsreformen for rusfeltet med kommunene og KS

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Sted: Oslo