Historisk arkiv

Strategi og beredskapsplan for håndteringen av covid-19-pandemien

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen har revidert strategi og beredskapsplan for håndteringen av covid-19-pandemien. Det overordnede målet i strategien er å beholde kontrollen på pandemien, slik at den ikke fører til en betydelig sykdomsbyrde og for stor belastning på helse- og omsorgstjenestene. Samtidig skal offentlige tjenester ytes på et forsvarlig nivå og økonomien beskyttes.

Dette dokumentet erstatter langsiktig strategi for håndteringen av covid-19-pandemien som ble vedtatt 07.05.20 og Beredskapsplan fra smitteverntiltak under covid-19-pandemien ble vedtatt 10.06.20. Dokumentene ble sist oppdatert 27.09.21, da de ble samlet til ett dokument.