Korona fra A–Å

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: regjeringen.no

Her er en alfabetisk oversikt over stikkord om koronasituasjonen. Du kan også søke på stikkord og finne lenker til mer informasjon om det du leter etter.

A

B

 • Regjeringen gjør endringer i covid-19-forskriften basert på faglige råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. 

 • Det er per i dag ingen etablert spesifikk behandling for covid-19-infeksjon. For de som blir alvorlig syke og trenger behandling består denne i febernedsettende legemidler, oksygentilførsel og intravenøs væskebehandling, og i noen tilfeller bruk av respirator. Det pågår utprøving av en rekke legemidler til behandling av covid-19.

  Se mer informasjon hos Oslo Universitetssykehus og Statens legemiddelverk. 

C

D

E

 • Egenmelding betyr at du melder fra til arbeidsgiveren om at du ikke kan arbeide på grunn av sykdom eller skade uten å legge frem legeerklæring. Hva gjelder for egenmelding under koronapandemien?

F

G

H

I

K

L

M

 • I situasjoner med høyt smittepress og hvor det er vanskelig å holde avstand, kan munnbind anbefales som et av tiltakene for å redusere risiko for smittespredning. Bruk av munnbind kan komme i tillegg til, men ikke erstatte, andre tiltak. 

  Les mer:

N

O

 • Spørsmål og svar om koronasituasjonen fra departementer og øvrige myndigheter:

 • Omsorgspenger kalles også for «sykt-barn-dager». Du kan bruke omsorgsdager når du må være borte fra jobb fordi barnet ditt for eksempel er blitt forkjølet. Reglene for omsorgspenger har endret seg flere ganger på grunn av koronasituasjonen. Du finner de oppdaterte reglene her:

P

R

S

T

U

 • Situasjonen i de ulike landene er svært ulik og den enkelte student må derfor vurdere blant annet lokal smittesituasjon, belastningen på helsevesenet i det aktuelle landet, egen situasjon og hjemreise- og utreisemuligheter.

V

Y

 • Personer som blir rammet av en yrkesskade kan etter dagens regelverk ha rett til ytelser og erstatninger fra ulike ordninger.

Å