Historisk arkiv

Smittevernfaglig drift

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: regjeringen.no

Endringer 12. februar 2022

Regjeringen har fjernet alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, bortsett fra noen regler som beholdes for Svalbard. Endringene ble iverksatt lørdag 12. februar kl. 10.00. 

For råd og anbefalinger om korona og smitte, se pressemelding og helsenorge.no  

Krav om smittevernfaglig forsvarlig drift i covid-19-forskriften er opphevet.

Det gjelder imidlertid fortsatt krav til smittevernfaglig forsvarlig drift etter forskrift om miljørettet helsevern, som gjelder for alle virksomheter, og som peker på at virksomheten skal planlegges drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer forebygges.

Det anbefales normal drift i henhold til smittevernanbefalinger til befolkningen

---

Korrigering 12. februar 2022: Oppdatert med endringene som gjelder fra dags dato.

Korrigering 2. februar 2022: Lagt inn nye regler. 

Korrigering 1. februar 2022: Lagt inn informasjon om at det kommer nye regler og at siden ikke er oppdatert. Henvist til pressemelding.