Historisk arkiv

GI–06/2022 Medisinsk evakuering av ukrainske borgere mv. fra naboland innen rammen av EUs ordning for sivil beredskap (UCPM)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

GI-06/2022 Medisinsk evakuering av ukrainske borgere mv. fra naboland innen rammen av EUs ordning for sivil beredskap (UCPM).pdf